Tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án khuyến công địa phương năm 2019 tại các cơ sở công nghiệp nông thôn

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-SCT ngày 25 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn về việc giao nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2019 cho các đơn vị; Kế hoạch số 04/KH-TTKC ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Kạn về thực hiện đề án hỗ trợ thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói sản phẩm năm 2019. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện đề án “Hỗ trợ thuê tư vấn thiết kế mẫu mã bao bì đóng gói sản phẩm” năm 2019 tại 12 cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Sau thời gian triển khai hướng dẫn các cơ sở thực hiện thiết kế mẫu mã bao bì đóng gói sản phẩm, ngày 12/11/2019 Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Kạn đã tổ chức nghiệm thu cơ sở đối với mẫu mã bao bì sản phẩm của 02 Hợp tác xã đã thiết kế hoàn thành, gồm có: Hợp tác xã Thành Đạt (xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới); Hợp tác xã Hợp tác xã Nông nghiệp và Thương mại Hợp Thanh Thanh Vận (xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới).

 Tham dự buổi nghiệm thu cơ sở có đại diện lãnh đạo: Sở Công Thương; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại; đại diện lãnh đạo UBND các xã nơi triển khai đề án, đại diện lãnh đạo của Hợp tác xã Thành Đạt, Hợp tác xã Nông nghiệp và Thương mại Hợp Thanh Thanh Vận.

Đề án nhằm hỗ trợ cho các Hợp tác xã một phần kinh phí từ nguồn khuyến công địa phương năm 2019 để thuê tư vấn, thiết kế mẫu bao bì đóng gói sản phẩm nhằm mục đích giúp các cơ sở quảng bá mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tại buổi nghiệm thu các bên đã kiểm tra và xác nhận các đơn vị thụ hưởng đề án là: Hợp tác xã Thành Đạt đã thuê tư vấn thiết kế được 01 mẫu mã bao bì đóng sẩn phẩm Mật ong rừng nguyên chất (thể tích thực 500ml); Hợp tác xã Hợp tác xã Nông nghiệp và Thương mại Hợp Thanh Thanh Vận đã thiết kế được 01 mẫu mã bao bì đóng gói sản phẩm chuối dẻo (khối lượng tịnh 250g).

75323214_3266945186713442_2735713203399950336_n

Hiện nay, mẫu mã bao bì của 02 đơn vị được đề án khuyến công hỗ trợ đã đưa vào đóng gói, phục vụ sản xuất, đáp ứng mục tiêu đảm bảo chất lượng, nâng cao giá trị của sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của thị trường, tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho hợp tác xã tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương./.

Trần Khánh Hưng (TTKC)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005166
Views Today : 87
Views This Month : 3750
Views This Year : 11658
Total views : 72198
Language
Skip to content