Giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV

Thực hiện Văn bản số 5944/UBND-THVX ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV, theo đó giao Sở Công Thương trả lời nội dung kiến nghị tại mục VI.1, VI.2 Báo cáo số 33/BC-ĐĐBQH. Theo đó, Sở Công Thương trả lời như sau:

  1. Nội dung tại mục V.1: “Ý kiến cử tri Quách Văn Thuyết, Chủ tịch UBND xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm đề nghị xem xét sớm kéo điện cho 01 thôn vùng cao và 03 khu vực nhóm hộ trên địa bàn xã Bộc Bố hiện nay chưa có điện, nhằm giúp xã hoàn thành tiêu chí về điện để về đích nông thôn mới trong năm 2018”. Sau khi xem xét, Sở Công Thương trả lời như sau:

– Ngày 14 tháng 8 năm 2018, Phòng An toàn-Năng lượng Sở Công Thương đã làm việc với UBND xã Bộc Bố về việc rà soát tình hình thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (thành phần gồm: ông Quách Văn Thuyết, Chủ tịch UBND xã và bà Cà Thị Nhung, Văn phòng thống kế) theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn xã có tổng số 1014 hộ, trong đó có 975 hộ được sử dụng điện lưới quốc gia đạt tỷ lệ 96,15% và có 17 hộ sử dụng thủy điện mini, như vậy tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt 97,8%. Đối chiếu với tiêu chí 4.2 Quyết định số 4293/QĐ-BCT ngày 28/10/2018 của Bộ Công Thương ban hành phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020, thì xã Bộc Bố cơ bản đã đáp ứng được tiêu chí về điện.

– Việc xem xét sớm kéo điện cho 01 thôn vùng cao và 03 khu vực nhóm hộ trên địa bàn xã, theo đó 01 thôn vùng cao (Nà Hoi) có 19 hộ đã có trong danh mục dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 tại Quyết định số 3131/QĐ-BCT ngày 27/7/2016 của Bộ Công Thương về phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay dự án chưa được cấp vốn để triển khai thực hiện; 03 khu vực nhóm hộ đã được khảo sát đưa vào dự án cấp điện bằng Năng lượng tái tạo để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định cấp kinh phí thực hiện.

  1. Nội dung tại VI.2: “Ý kiến cử tri Lường Văn Doanh, Chủ tich UBND xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm đề nghị sớm bố trí nguồn vốn và triển khai các dự án điện: TBA Bản Cám, TBA Phja Bay, TBA Lủng Phặc, TBA Nà Cà đã có thiết kế từ lâu nhưng chưa được triển khai thực hiện”.

Sau khi xem xét, Sở Công Thương trả lời như sau: Các dự án điện TBA Bản Cám, TBA Phja Bay, TBA Lủng Phặc, TBA Nà Cà đã có trong danh mục dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 tại Quyết định số 3131/QĐ-BCT ngày 27/7/2016 của Bộ Công Thương về phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay dự án chưa được cấp vốn để triển khai thực hiện. Mặt khác, tỉnh Bắc Kạn cũng không có nguồn vốn để thực hiện dự án, do vậy phải chờ Trung ương cấp vốn sẽ triển khai thực hiện.

Qua 02 ý kiến của cử tri nêu trên cho thấy UBND huyện, xã triển khai thực hiện chưa tốt nội dung Văn bản số 3879/UBND-CN ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh về việc công bố công khai danh mục các thôn, bản được cấp điện từ dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020, do vậy cử tri vẫn tiếp tục có ý kiến về thực hiện các dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia nêu trên. Để tránh tình trạng cử tri có ý kiến, kiến nghị nhiều lần về việc thực hiện các dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 3131/QĐ-BCT ngày 27/7/2016 của Bộ Công Thương khi có đoàn tiếp xúc cử tri, Sở Công Thương đề nghị Chủ tịch UBND các xã tiếp tục triển khai thực hiện tốt Văn bản số 3879/UBND-CN ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh về việc công bố công khai danh mục các thôn, bản được cấp điện từ dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 để nhân dân các thôn, bản được hưởng lợi từ dự án được biết./.

Nông Thị Thảo – Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004995
Views Today : 125
Views This Month : 3266
Views This Year : 42108
Total views : 56534
Language
Skip to content