Thực hiện việc tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động trên mạng xã hội facebook

Thực hiện Hướng dẫn số 1621/HD-TLĐ, ngày 09/8/2018 của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trên mạng xã hội Facebook,

Ngày 01 tháng 11 năm 2018, Liên Đoàn lao động tỉnh Bắc Kạn đã ban hành văn bản số 111/CV – LĐLĐ về việc đề nghị các cấp công đoàn triển khai, thực hiện những nội dung sau:

Thứ nhất, Về nội dung tuyên truyền trên mạng xã hội Facebook

– Tuyên truyền đến đoàn viên, CNVCLĐ các vấn đề thời sự, bảo đảm đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tổ chức công đoàn. Hỗ trợ tư vấn chính sách pháp luật (Bộ luật Lao động, Luật BHXH, BHYT, BHTN, Luật Công đoàn…) cho đoàn viên công đoàn.

– Tuyên truyền về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, nhất là hoạt động đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng; chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ; giới thiệu các chương trình phúc lợi, hoạt động xã hội từ thiện… cho đoàn viên, CNVCLĐ.

– Tập trung chia sẻ các nội dung về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn ở các công đoàn cơ sở. Tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo của đoàn viên, của các cấp công đoàn trong quá trình lao động, sản xuất và công tác.

– Đấu tranh, phản biện, bác bỏ các thông tin, quan điểm chưa đúng về Đảng, Nhà nước, Công đoàn.

Thứ hai, cách thức triển khai thực hiện

– Khuyến khích các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đăng ký 01 tài khoản facebook để theo dõi và trao đổi các nội dung liên quan đến tình hình CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, đồng thời kết nối với các trang facebook:  LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn theo địa chỉ: https://www.facebook.com/Công Đoàn Bắc Kạn; Tổng LĐLĐ Việt Nam theo địa chỉ: https://www.facebook.com/congdoanvietnam; Nhóm facebook “Tâm sự công nhân” theo địa chỉ: https://www.facebook.com/tamsucongnhan.

– Phân công người có am hiểu và sử dụng thành thạo các tính năng của facebook (như cách tạo bài viết có hiệu quả, cách kết nối với bạn bè và mọi người, cách bảo mật…) để quản lý. Thông báo bằng văn bản với LĐLĐ tỉnh về tên tài khoản facebook; họ tên, đơn vị, chức vụ công tác, số điện thoại, địa chỉ Email của người được giao quản lý facebook.

– Vận động đoàn viên, CNVCLĐ đăng ký tài khoản facebook; theo dõi trang, nhóm của địa phương, Công đoàn Bắc Kạn, Công đoàn Việt Nam để chia sẻ thông tin tạo thành trào lưu trên mạng xã hội, cổ vũ lối sống tích cực, nhân văn, vì cộng đồng; phản bác những luận điệu sai trái, hành động gây ảnh hưởng tiêu cực tới đất nước, tới tổ chức Công đoàn Việt Nam và cộng đồng xã hội.

Thứ ba, Yêu cầu đối với công tác tuyên truyền trên mạng xã hội Facebook

– Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ trên mạng xã hội facebook cần quan tâm đến giải pháp đảm bảo an toàn thông tin; ngăn ngừa sự xâm nhập của các đối tượng xấu lợi dụng tuyên truyền sai lệnh nội dung thông tin. Nội dung thông tin tuyên truyền phải chọn lọc chính xác, ngắn gọn, hiệu quả, phù hợp với CNLĐ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ khi tham gia hoạt động cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng xã hội facebook; tạo môi trường thông tin lành mạnh, hạn chế các thông tin xấu, tiêu cực.

– Thông qua các ứng dụng của facebook, tăng cường sự tương tác giữa tổ chức Công đoàn với đoàn viên, CNVCLĐ; thu hút đoàn viên, CNVCLĐ đến với phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn; hình thành một kênh thông tin, tuyên truyền của tổ chức công đoàn đến với đoàn viên, CNVCLĐ có hiệu quả.

Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004730
Views Today : 40
Views This Month : 3774
Views This Year : 12458
Total views : 26884
Language
Skip to content