Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài, giai đoạn 2020 – 2024

Ngày 12/12/2019 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1797 về việc phê duyệt Đề án “Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài, giai đoạn 2020 – 2024”.

Mục tiêu của Đề án nhằm thông tin, tuyên truyền sâu rộng về sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), huy động ngày càng đông bà con người Việt tiêu thụ các sản phẩm thương hiệu Việt, tích cực tham gia giới thiệu hàng Việt Nam và trực tiếp hoặc gián tiếp phát triển các kênh phân phối hàng hóa Việt Nam ở nước sở tại, góp phần tăng quy mô kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tại các hệ thống phân phối hàng hóa ở nước ngoài, góp phần kết nối các doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu trong nước tham gia hiệu quả hơn vào các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài.

Mục tiêu cụ thể của đề án là tiếp tục đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong cộng đồng NVNONN thông qua các hình thức đa dạng; phấn đấu trong vòng 2 – 3 năm tới 80 – 90% cộng đồng NVNONN biết, hiểu ý nghĩa và hưởng ứng Cuộc vận động ở nước sở tại. Đẩy mạnh công tác thông tin về hàng hóa sản phẩm của Việt Nam nhằm tăng kim ngạch xuất khẩu hàng Việt Nam thông qua hệ thống phân phối của kiều bào và tỷ lệ sử dụng hàng Việt trong tiêu dùng của cộng đồng kiều bào.

Vận động các doanh nghiệp, hội đoàn, cá nhân, trong đó ít nhất 80% các hiệp hội doanh nghiệp NVNONN tham gia việc giới thiệu và thiết lập các kênh phân phối hàng hóa Việt ở nước sở tại; lập các liên hiệp hội doanh nghiệp NVNONN, phấn đấu tăng số doanh nghiệp tham gia phân phối hàng Việt Nam ở nước sở tại.

Vận động tăng hơn 2 lần lượt kiều bào về nước tham gia chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa trong nước (hiện hàng năm có khoảng 300 lượt kiều bào về nước tham gia các hoạt động khoa học công nghệ dài hạn tại Việt Nam và hàng nghìn lượt chuyên gia về nước dự hoạt động hội thảo, hội nghị, chương trình ngắn hạn).

Đến năm 2021, hoàn tất việc lập cơ sở dữ liệu về cộng đồng NVNONN và các hội đoàn doanh nghiệp kiều bào ở các nước và cơ sở dữ liệu, thông tin cơ bản về doanh nghiệp, hàng hóa, sản phẩm trong nước theo ngành hàng hoặc địa phương, kêu gọi sự hưởng ứng, tham gia của các cơ quan, bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong nước. Các cơ sở dữ liệu này được cập nhật hàng năm.

Củng cố và phát huy hơn nữa vai trò của các trung tâm thương mại, chợ truyền thống, siêu thị của người Việt, nhất là ở các thị trường có đông người Việt Nam sinh sống nhằm tăng cường hơn nữa việc đưa hàng hóa Việt Nam vào các cơ sở này; tăng cường kết nối doanh nghiệp Việt trong và ngoài nước.

Vận động Doanh nghiệp NVNONN hỗ trợ nâng cao nhận thức của các nhà sản xuất, doanh nghiệp xuất khẩu trong nước về vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, yêu cầu chất lượng, kỹ thuật, sở hữu trí tuệ, mẫu mã, quy cách hàng hóa; quy trình quản lý và kiểm soát chất lượng; cơ chế và thủ tục giải quyết khi xảy ra tranh chấp và hỗ trợ kịp thời thông tin về nhu cầu, thị hiếu tiêu dùng của nước sở tại.

Chi tiết xem tại đây.

                                                                       Hoàng Yến. Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005008
Views Today : 76
Views This Month : 1029
Views This Year : 43438
Total views : 57864
Language
Skip to content