Kế hoạch thực hiện Đề án “Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2018

Ngày 11 tháng 4 năm 2018, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 559/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2018, theo đó mục đích, yêu cầu, mục tiêu như sau:

Thứ nhất, nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra tại Quyết định số 2353/QĐ-BTTTT ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Đề án “Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng” thuộc Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng chống ma túy, góp phần giảm thiểu các nguy cơ từ sử dụng ma túy và kiềm chế sự gia tăng tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh.

Thứ hai, xác định rõ mục tiêu, nội dung về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh để xây dựng kế hoạch truyền thông phù hợp, mang tính xã hội rộng rãi, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng và điều kiện thực tế của từng địa phương, tránh phô trương hình thức.

Thứ ba, phấn đấu đến hết năm 2018, 75% xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) nhận và triển khai tài liệu hướng dẫn thực hiện chính sách pháp luật, tài liệu truyền thông trong phòng, chống ma túy; 30 % người dân tại các địa bàn trọng điểm, tập trung vào nhóm tuổi có nguy cơ được tiếp cận các thông tin về pháp luật phòng, chống ma túy và kỹ năng phòng, chống ma túy; 50% phóng viên, các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về pháp luật và xã hội có kiến thức, kỹ năng viết, đưa tin tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy.

Chi tiết Quyết định số 559/QĐ-UBND xem tại đây

                                                                             Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004995
Views Today : 153
Views This Month : 3294
Views This Year : 42136
Total views : 56562
Language
Skip to content