Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2018

Ngày 11 tháng 4 năm 2018, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 560/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2018, theo đó mục đích, yêu cầu, mục tiêu như sau:

Thứ nhất, về mục đích tổ chức triển khai công tác giảm nghèo một cách đồng bộ, hiệu quả từ cấp tỉnh đến cơ sở, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hạn chế tái nghèo; gắn mục tiêu giảm nghèo với tiêu chí xây dựng nông thôn mới, kết hợp với thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Đẩy mạnh hoạt động các Chương trình phát triển kinh tế – xã hội khác lồng ghép với Chương trình giảm nghèo, hỗ trợ người nghèo tiếp cận một cách tốt nhất đến các dịch vụ xã hội cơ bản: Y tế, giáo dục và đào tạo, nhà ở, điều kiện sống, thông tin….

Thứ hai, mục tiêu giảm nghèo là mục tiêu ưu tiên trong chương trình phát triển kinh tế – xã hội; các ngành, các cấp tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội gắn với thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo, phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu giảm nghèo theo Kế hoạch đề ra.  Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu đảm bảo giảm nghèo bền vững, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Lồng ghép Chương trình giảm nghèo bền vững, Chương trình xây dựng nông thôn mới và các nguồn lực khác; nâng cao trách nhiệm người nghèo, tăng cường phát huy nội lực, ý chí vươn lên thoát nghèo của người nghèo.

Thứ ba, mục tiêu cụ thể như sau:

– Giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,7%, trong đó huyện nghèo, xã nghèo phấn đấu giảm trên 04%;

– Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 40%;

–  Số lao động được giải quyết việc làm mới: 5.000 người;

– Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế: 98%;

– Tỷ lệ hộ được dùng điện: 97%;

– Tỷ lệ dân số nông thôn dùng nước hợp vệ sinh: 98%;

– Số xã phường có trạm truyền thanh cơ sở hoạt động tốt: 86 xã, phường.

Chi tiết Quyết định số 560/QĐ-UBND xem tại đây

                                                                             Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005001
Views Today : 95
Views This Month : 318
Views This Year : 42727
Total views : 57153
Language
Skip to content