Kế hoạch tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2020 Vietnam Grand Sale 2020”

Hưởng ứng “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 Vietnam Grand Sale 2020” do Bộ Công Thương phát động . Sở Công Thương Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 281/KH-SCT ngày 01/7/2020 kế hoạch Tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 Vietnam Grand Sale 2020” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH

– Tổ chức khuyến mại đồng thời trên phạm vi toàn tỉnh kết hợp các hoạt động thương mại truyền thông và thương mại điện tử để tạo sức lan tỏa và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong mọi lĩnh vực. Thông qua chương trình các doanh nghiệp sẽ chủ động thực hiện nhiều hoạt khuyến mại với nội dung đa dạng hấp dẫn để người tiêu dùng mua sắm được những sản phẩm hòa hóa, dịch vụ đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp.

– Nhằm kích cầu thị trường tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh hoạt động sản xuất và kinh doanh, từng bước khôi phục lại nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và góp phần đảm bảo tăng trưởng kinh tế của đất nước theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ và Quyết định số 1457/QĐ-BCT ngày 03/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

– Nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong nước về hoàng hóa và dịch vụ của Việt Nam qua các hoạt động truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1.Thời gian: từ ngày 01/7 đến ngày 31/7/2020

2.Phạm vi: trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

3.Đối tượng tham gia: tất cả các thương nhân theo quy định của pháp luật. Thương nhân không cần đăng ký tham gia chương trình Tháng khuyến mại tập trung quốc gia, chỉ cần thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký thực hiện khuyến mại theo quy định.

4.Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là: 100% (theo quy định tại khoản 4 Điều 6 và khoản 2 Điều 7 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ).

5.Hình thức khyến mại, hồ sơ, thủ tục hành chính thực hiện khuyến mại (thông báo khuyến mại và đăng ký thực hiện khuyến mại) thực hiện theo quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ. Nơi tiếp nhận thủ tục hành chính thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thương nhân thực hiện nộp trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.backan.gov.vn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Phòng Quản lý thương mại

– Chủ động phối hợp với Văn phòng Sở thông tin, tuyền truyền về Chương trình trên Trang thông tin điện tử của Sở.

– Chủ động thông tin, hướng dẫn thương nhân thực hiện hoạt động khuyến mại trên địa bàn tỉnh.

– Hỗ trợ cho thương nhân thực hiện thủ tục hành chính thực hiện hoạt động khuyến mại và đăng ký thực hiện Chương trình khuyến mại theo quy định.

– Cung cấp thông tin về chương trình khuyến mại trên địa bàn tỉnh, phối hợp với Cục Quản lý thị trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra và xử lý hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, các hành vi vi phạm về hoạt động khuyến mại trên địa bàn theo quy định của pháp luật đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

– Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh.

2. Phòng Kinh tế thành phố, Kinh tế hạ tầng các huyện

– Phối hợp tuyên truyền quảng bá về Chương trình tại trụ sở, Website của đơn vị và trên các phương tiện truyền thông.

– Hỗ trợ, tạo điều kiện, hướng dẫn cho thương nhân thực hiện thủ tục hành chính trong hoạt động khuyến mại trên địa bàn nộp theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.backan.gov.vn

– Phối hợp với cơ quan chức năng để theo dõi, kiểm tra, xử lý hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, các hành vi vi phạm về hoạt động khuyến mại tại địa phương, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

3 Đề nghị Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp, chủ động nắm thông tin về các Chương trình khuyến mại để theo dõi, kiểm tra, tuyên truyền cho thương nhân thực hiện đúng pháp luật và xử lý các hành vi vi phạm về hoạt động khuyến mại trên địa bàn theo quy định, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

4. Các thương nhân trên địa bàn tỉnh

– Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh chủ động tham gia và tổ chức các hoạt động khuyến mại hưởng ứng “Tháng khuyến mại tập trung Quốc gia năm 2020”;

– Đảm bảo thuân thủ các quy định của pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng;

– Chuẩn bị nguồn hàng hóa đảm bảo về chất lượng và số lượng đáp ứng nhu cầu tổ chức thực hiện Chương trình;

– Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình khuyến mại của thương nhân gửi về Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn trước ngày 10/8/2020.

Hoàng Yến (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005008
Views Today : 76
Views This Month : 1029
Views This Year : 43438
Total views : 57864
Language
Skip to content