Xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung chương trình khuyến mại của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

   Ngày 02 tháng 7 năm 2019 Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn đã xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung đối với Chương trình khuyến mại của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn. với các nội dung như sau:

  1. Thông tin cũ:

– Thời gian khuyến mại: từ ngày 08/4/2020 đến 07/7/2020.

– Thời gian mở thưởng: 15h ngày 15/7/2020

– Thời gian kết thúc trao thưởng: sau 30 ngày kể từ ngày 15/7/2020

  1. Thông tin mới:

– Thời gian khuyến mại: từ ngày 08/4/2020 đến 07/9/2020.

– Thời gian mở thưởng: 16h ngày 15/9/2020.

– Thời gian kết thúc trao thưởng: sau 30 ngày kể từ ngày 15/9/2020

  1. Lý do điều chỉnh: Do số phiếu phát hành đến thời điểm hiện tại chưa đạt được mức dự kiến.

Các nội dung khác của chương trình khuyến mại đã được xác nhận tại Văn bản số 15/SCT-QLTM ngày 25/3/2020 của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn giữ nguyên không thay đổi.

Ngân hàng Agribank – Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm thông báo công khai việc điều chỉnh Chương trình khuyến mại này tại điểm bán hàng và trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng để khách hàng được biết; Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mại; thực hiện nội dung Chương trình khuyến mại đã sửa đổi, bổ sung và thực hiện báo các kết quả thực hiện Chương trình đến sở Công Thương theo qui định.

Sở Công Thương

   
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005102
Views Today : 100
Views This Month : 268
Views This Year : 5171
Total views : 65711
Language
Skip to content