Kết quả hoạt động Công nghiệp – Thương mại tháng 02 năm 2020

Tháng 02/2020 là thời điểm vừa sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở sản xuất, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã chủ động, tích cực triển khai ngay hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo thực hiện đạt kế hoạch đã đề ra, tuy nhiên sau Tết Nguyên đán do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp Covid-19 nên hoạt động công nghiệp còn gặp nhiều khó khăn về công tác sản xuất, tiêu thụ; các hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh kém sôi động và giảm nhiều so với cùng kỳ. Đặc biệt các lễ hội sau Tết Nguyên đán bị hủy bỏ, làm cho thị trường hàng hóa, dịch vụ trong tháng 2 bị xáo trộn. Doanh thu nhiều loại hàng hóa giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, đồng thời các hoạt động lưu trú, dịch vụ ăn uống cũng bị ảnh hưởng lớn do giảm lượng khách du lịch trong và ngoài nước dẫn đến doanh thu giảm. Kết quả họa động công nghiệp tháng 02/2020 tăng so với tháng trước và tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng mức tăng trưởng thấp, còn về thương mại dịch vụ thì giảm so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước, cụ thể như sau:

– Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) trên địa bàn tỉnh tháng 02/2020 ước đạt 113.552 triệu đồng, tăng 0,56% so với tháng trước và tăng 14,09% so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 2 tháng đầu năm ước đạt 226.475 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 5,87%;

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 02/2020 so với tháng trước tăng 0,14%, so với cùng kỳ năm 2019 tăng 15,16%. Chỉ số sản xuất công nghiệp cộng dồn 2 tháng đầu năm 2020 tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2019;

– Tổng mức bán buôn, bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 02 năm 2020 ước đạt 495.836 triệu đồng, bằng 81,58% so với thực hiện tháng trước, bằng 82,38% so với cùng kỳ năm trước; cộng dồn 2 tháng đầu năm ước đạt 1.103,661 tỷ đồng, bằng 92,34% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh 02 tháng đầu năm 2020 đạt 599.521,95 USD, trong đó: Xuất khẩu đạt 222.356,13 và Nhập khẩu đạt 377.165,82 USD;

– Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 02/2020, giảm 0,36% so với tháng trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 2 tháng đầu năm 2020 tăng 4,77% so với cùng kỳ năm 2019./.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004727
Views Today : 1
Views This Month : 3437
Views This Year : 12121
Total views : 26547
Language
Skip to content