Kết quả hoạt động công nghiệp – thương mại tháng 10 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thứ nhất, về Công nghiệp:

  1. Công tác quản lý nhà nước

Tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 Về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và giao đơn vị thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Bắc Kạn; ban hành văn bản và tổng hợp danh sách đăng ký của các đơn vị để tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp tỉnh Bắc Kạn. Ban hành văn bản gửi Cục Công Thương địa phương – Bộ Công Thương thẩm định đề án, kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2020. Tổng hợp cung cấp thông tin tình hình thực hiện chiến lược và kế hoạch quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 – 2020 và tổng hợp cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ lập Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia – Quy hoạch Điện VIII. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức Kiểm tra công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019. Tổ chức kiểm tra và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty TNHH Vạn Lợi và Công ty TNHH Hoàng Giang; kiểm tra công tác nghiệm thu điều chỉnh bổ sung một số công trình xây dựng cơ bản mỏ vàng gốc Pác Lạng. Tổ chức kiểm tra ATTP đợt 2 theo Dự án ATTP thuộc Chương trình mục tiêu Y tế – Dân số. Hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở công nghiệp nông thôn thực hiện các đề án khuyến công theo quy định. Tổ chức nghiệm thu 10/12 cơ sở thực hiện đề án: hỗ trợ kinh phí thiết kế hoàn thiện mẫu bao bì sản phẩm và 01 cơ sở thực hiện hoàn thành việc xây dựng và đăng ký nhãn hiệu sản phẩm.

  1. Về giá trị sản xuất công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá so sánh 2010) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tháng 10/2019 ước đạt 115.014 triệu đồng, tăng 2,13% so với tháng trước, tăng 10,74% so với tháng cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 10 tháng năm 2019 ước đạt 1.026.399 triệu đồng, tăng 8,37% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 84,41% so với kế hoạch năm 2019.

  1. Chỉ số sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 10/2019, tăng 1,60% so với tháng trước, tăng 15,02% so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 10 tháng năm 2019 tăng 12,31% so với cùng kỳ năm trước.

Thứ hai, về Thương mại:

  1. Công tác quản lý nhà nước

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 597/KH-UBND ngày 29/10/2019 tổ chức tham gia Hội chợ Nông nghiệp quốc tế Việt Nam năm 2019 tại thành phố Cần Thơ và tổ chức các bước triển khai theo quy định. Xây dựng Dự thảo văn bản xin chủ trương tạm dừng chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác và kinh doanh chợ và Dự thảo tạm dừng chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác và kinh doanh chợ của UBND tỉnh gửi các đơn vị có liên quan để tham gia góp ý. Hiện nay, Sở đang tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị, địa phương. Tổ chức đoàn công tác gồm lãnh đạo một số sở, ngành và Hội Doanh nhân OCOP tỉnh Bắc Kạn thực hiện học tập kinh nghiệm sản xuất sản phẩm OCOP và phát triển điểm bán sản phẩm OCOP tại Quảng Ninh. Tổ chức thực hiện: Điều tra, khảo sát tình hình sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và Khảo sát, lựa chọn địa điểm để hỗ trợ xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại tỉnh Bắc Kạn. Tổ chức thực hiện hoàn thành đề án xúc tiến thương mại quốc gia: “Tổ chức phiên chợ hàng Việt về miền núi, vùng cao tại huyện Bạch Thông, huyện Chợ Đồn, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn”. Tham gia Hội chợ công thương đồng bằng sông Hồng năm 2019 – Bắc Ninh và Hội chợ Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp khu vực Trung du miền núi Phía Bắc năm 2019 – Cao Bằng.

  1. Kết quả về các chỉ tiêu thương mại

Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tháng 10/2019 ước đạt 458,947 tỷ đồng, tăng 0,76% so với tháng trước, tăng 7,78% so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 10 tháng năm 2019 ước đạt 4.539,260 tỷ đồng, tăng 12,18% so với cùng kỳ năm 2018 và đạt 75% kế hoạch năm 2019.

Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tháng 10/2019 tăng 0,89% so với tháng trước, bình quân 10 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018 tăng 1,28%./.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004728
Views Today : 142
Views This Month : 3578
Views This Year : 12262
Total views : 26688
Language
Skip to content