Tỉnh Bắc Kạn tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với một số đơn vị tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn năm 2019” nhằm thúc đẩy sự phát triển cộng đồng khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

  1. Đối tượng dự thi:Các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới dự kiến triển khai và phát triển trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (ưu tiên các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đã có sản phẩm cụ thể).Đối với Doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian đăng ký hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.Mỗi tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tham gia một hay nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
  2. Lĩnh vực dự thi:Đối tượng dự thi có thể đăng ký ý tưởng, dự án khởi nghiệp thuộc tất cả các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Khuyến khích các ý tưởng, dự án khởi nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực theo định hướng phát triển của tỉnh.Khuyến khích các ý tưởng, dự án khởi nghiệp dự thi có ứng dụng công nghệ, như: Công nghệ thông tin, công nghệ sinh học công nghệ tự động hóa, công nghệ xanh, công nghệ sạch, công nghệ bảo vệ môi trường, công nghệ năng lượng mới, công nghệ vật liệu mới và các loại công nghệ cao, hiện đại, tiến tiến nhằm tạo ra sản phẩm, dịch vụ có chất lượng.
  3. Hồ sơ và thời hạn đăng ký dự thi:

3.1. Hồ sơ dự thi: Gồm 05 bộ, được trình bày bằng tiếng Việt, không tẩy xóa, đánh máy trên khổ A4, bao gồm:

  1. a) Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu (Mẫu 1 hoặc Mẫu 2);
  2. b) Thuyết minh ý tưởng theo mẫu (Mẫu 3);
  3. c) Sản phẩm, mô hình, bản vẽ, phim ảnh, tài liệu,… kèm theo (nếu có);

Mẫu hồ sơ dự thi và thông tin về cuộc thi đăng tải trên Website của Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn tại địa chỉ: http://khcnbackan.gov.vn/

3.2. Thời hạn đăng ký và địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự thi

  1. a) Thời hạn nộp hồ sơ dự thi: từ ngày ra thông báo đến trước 17 giờ 00, ngày 30/11/2019.
  2. b) Thời gian công bố kết quả và tổ chức trao giải thưởng: tháng 12/
  3. c) Địa chỉ nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn số 3, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại 0209.3875.968.

(Ngoài bì ghi rõ: Hồ sơ dự thi ‘‘Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn năm 2019’’)

  1. d) Hồ sơ dự thi được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thời gian được tính theo dấu bưu điện hoặc dấu văn bản đến của Sở Khoa học và Công nghệ. Ngoài ra, gửi kèm theo file điện tử qua mail: kh@backan.gov.vn;

đ) Hồ sơ dự thi được được tiếp nhận, xem xét, bảo mật thông tin cho tới ngày công bố kết quả cuộc thi. Ban Tổ chức sẽ không trả lại hồ sơ dự thi.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004729
Views Today : 25
Views This Month : 3604
Views This Year : 12288
Total views : 26714
Language
Skip to content