Kết quả hoạt động Công nghiệp – Thương mại tháng 8 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu ngành công thương năm 2019. Tháng 8/2019, Sở Công Thương tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh Bắc Kạn thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước lĩnh vực ngành công thương trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống camera giám sát khối lượng khoáng sản kim loại vận chuyển tại các bàn cân điện tử, cửa mỏ trên địa bàn huyện Chợ Đồn; Quyết định 1374/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 về việc phê duyệt kế hoạch khuyến công địa phương năm 2019; trình UBND tỉnh xem xét, ban hành: Quyết định Phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, xem xét, ban hành Quyết định về Danh mục địa điểm và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ triển lãm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020; tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về việc điều chỉnh Cụm công nghiệp Quảng Chu, xã Quảng Chu thay thế Cụm công nghiệp Yên Hân, xã Yên Hân trên địa bàn huyện Chợ Mới; Hướng dẫn UBND huyện Na Rì lập hồ sơ thành lập cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Na Rì; Hướng dẫn 02 Doanh nghiệp thực hiện các quy định trong khai thác, chế biến khoáng sản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để khai thác khoáng sản; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp để bàn giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; thúc đẩy phát triển công nghiệp và giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp;….

Kết quả thực hiện về các chỉ tiêu công nghiệp – thương mại, cụ thể như sau:

Về giá trị sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá so sánh 2010) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tháng 8/2019 ước đạt 109.860 triệu đồng, tăng 11,70% so với tháng cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 8 tháng năm 2019 ước đạt 798.827 triệu đồng, tăng 7,49% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 65,69% kế hoạch năm 2019.

– Về Chỉ số sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8/2019, tăng 15,04% so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 8 tháng năm 2019 tăng 11,03% so với cùng kỳ năm trước.

Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng: Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tháng 8/2019 ước đạt 440,551 tỷ đồng, giảm 0,91% so với tháng trước. Cộng dồn 8 tháng năm 2019 ước đạt 3.626,780 tỷ đồng, tăng 13,12% so với cùng kỳ năm 2018 và đạt 59,8% kế hoạch năm 2019.

– Về chỉ số giá tiêu dùng: Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tháng 8 tăng 0,18% so với tháng trước, bình quân 8 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018 tăng 1,50%.

Tháng 9/2019, Sở Công Thương tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trọng tâm sau: Tiếp tục hướng dẫn UBND huyện Na Rì hoàn thiện việc lập hồ sơ thành lập cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Na Rì; kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện các đề án khuyến công thực hiện trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh; đôn đốc, kiểm tra, giám sát các dự án công nghiệp trên địa bàn tỉnh đi vào hoạt động theo tiến độ đã cam kết. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp công nghiệp hoạt động ổn định, hiệu quả; thực hiện Dự án vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc Chương trình mục tiêu Y tế – Dân số năm 2019; tổ chức Hội nghị tập huấn về biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các hộ gia đình tại huyện Chợ Đồn; tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở công nghiệp nông thôn thực hiện đề án khuyến công năm 2019 theo kế hoạch; triển khai dự án xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP giai đoạn 2019 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; triển khai thực hiện Tuần lễ giới thiệu Hồng không hạt và các sản phẩm nông sản sạch tỉnh Bắc Kạn năm 2019 tại Siêu thị Big C Thăng Long, Hà Nội; tham gia Hội nghị Kết nối cung – cầu hàng hóa giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2019, tại thành phố Hồ Chí Minh…

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004723
Views Today : 116
Views This Month : 2877
Views This Year : 11561
Total views : 25987
Language
Skip to content