Sở Công Thương Bắc Kạn tích cực triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 -2020

Trong thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo và hướng dẫn của Bộ Công Thương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và đặc biệt, từ khi Tỉnh ủy Bắc Kạn phân công các sở, ban, ngành phụ trách theo dõi, giúp đỡ các xã khó khăn thì phong trào xây dựng nông thôn mới tại các địa phương đã được đẩy mạnh; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và triển khai được tập trung, quyết liệt, hiệu quả hơn; tiến độ thực hiện 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới ngày càng hiệu quả; nhận thức về Chương trình xây dựng nông thôn mới trong công chức, viên chức và người lao động được nâng lên, từ đó đã có những việc làm, những hành động cụ thể, thiết thực, thực hiện tốt công tác tham mưu thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao góp phần vào quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh và nhận thức của các cấp chính quyền cơ sở, của người dân cũng đã được nâng lên, tạo điều kiện cho đơn vị trong việc phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực quản lý.

Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, do đó công tác xây dựng nông thôn mới đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc sở tập trung chỉ đạo triển khai; hàng năm đều ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể. Phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” của UBND tỉnh phát động, “Ngành Công Thương chung sức xây dựng nông thôn mới” của Bộ Công Thương phát động và phong trào thi đua “Sở Công Thương Bắc Kạn chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới” do Sở Công Thương phát động đều nhận được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của toàn thể công chức, viên chức, người lao động và đã được triển khai thực hiện tốt, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào thi đua, Sở đã triển khai nhiều giải pháp, cách làm thiết thực, hiệu quả. Sở đã chủ động lồng ghép các nhiệm vụ chuyên môn với các nhiệm vụ của chương trình mục tiêu do Sở quản lý; huy động nội lực đồng thời kêu gọi các nguồn lực của các tổ chức kinh tế để giúp đỡ xã khó khăn về cơ sở vật chất và tinh thần; góp phần làm cho bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc khang trang, sạch đẹp hơn, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn đã được cải thiện rõ rệt, an ninh nông thôn được bảo đảm, góp phần từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo đúng hướng; thu nhập của người dân nông thôn ngày càng được nâng cao.

Trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào thi đua, Sở đã triển khai nhiều giải pháp, cách làm thiết thực, hiệu quả. Sở đã chủ động lồng ghép các nhiệm vụ chuyên môn với các nhiệm vụ của chương trình mục tiêu do Sở quản lý; huy động nội lực đồng thời kêu gọi các nguồn lực của các tổ chức kinh tế để giúp đỡ xã khó khăn về cơ sở vật chất xây dựng các công trình cầu đường, nhà họp thôn, lò đốt rác mini,…tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; phối hợp triển khai hướng dẫn, hỗ trợ trong việc xây dựng thương hiệu, xúc tiến, quảng bá các sản phẩm hàng hóa là tiềm năng lợi thế của địa phương (Từ năm 2015 đến nay, Sở Công Thương đã triển khai thực hiện hoàn thành 22 đề án, nhiệm vụ xúc tiến thương mại, với tổng kinh phí thực hiện là 3,703 tỷ đồng) và phối hợp trong việc hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất, đào tạo khởi sự doanh nghiệp, tổ chức các lớp đào tạo nghề về lĩnh vực chế biến tinh bột dong riềng, đào tạo về kỹ năng kinh doanh tổ chức mạng lưới bán lẻ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, đào tạo khởi sự doanh nghiệp; đào tạo chuyên sâu, nâng cao kiến thức về thương mại điện tử cho cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp (Từ năm 2011 đến nay đã triển khai thực hiện 162 đề án khuyến công, với tổng kinh phí thực hiện là 9,970 tỷ đồng) để chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới; phối hợp với địa phương trong triển khai thực hiện các mục tiêu của chương trình, đặc biệt là những mục tiêu liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương như chợ, điện. Cụ thể:

– Kết quả hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua “Sở Công Thương Bắc Kạn chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới” trong việc giúp đỡ xã khó khăn xây dựng nông thôn mới

Giai đoạn 2015 – 2018 Sở Công Thương được Tỉnh uỷ Bắc Kạn phân công giúp đỡ xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn đến năm 2020 hoàn thành một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và thuộc lĩnh vực Công Thương. Từ năm 2016 đến nay, Sở Công Thương đã tích cực triển khai giúp đỡ và đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, những kết quả giúp đỡ đó đã góp phần tạo sự lan tỏa sâu rộng trách nhiệm của cộng đồng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị chung sức xây dựng nông thôn mới: Phối hợp với chính quyền xã Xuân Lạc tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn và tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới thuộc Sở Công Thương quản lý; Hỗ trợ 600 bóng đèn compact tiết kiệm điện trị giá 21.000.000 đồng, tặng 50 xuất quà trị giá 10.000.000 đồng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách; hỗ trợ Hợp tác xã Cao Phong xây dựng nhãn mác bao bì sản phẩm “Măng khô Mẩy Puốc Xuân Lạc” số tiền 7,5 triệu đồng từ chương trình khuyến công địa phương; Hướng dẫn cho cán bộ Ban quản lý dự án xây dựng nông thôn mới của xã về năng lực chủ đầu tư trong việc lập báo cáo đầu tư, thiết kế, dự toán, quyết toán xây dựng công trình dân dụng; Xây dựng “Quỹ hỗ trợ xây dựng nông thôn mới” bằng hình thức vận động, kêu gọi mỗi công chức, viên chức và người lao động mỗi năm ủng hộ một ngày lương; từ năm 2015 đến nay đã đóng góp, ủng hộ quỹ với tổng số tiền là 80.972.842 đồng, thông qua nguồn quỹ đóng góp này đã hỗ trợ cho xã Xuân Lạc xây được 01 cây cầu bê tông cốt thép dài 5m, rộng 3,5m trị giá 40.000.000 đồng; chỉ đạo Công ty Điện lực Bắc Kạn nâng cấp công suất Trạm biến áp Bản Ó và Bản He để đáp ứng như cầu sử dụng điện trong sinh hoạt và trong sản xuất, kinh doanh của nhân dân trong khu vực; Hỗ trợ kinh phí xây dựng 14 Lò đốt rác mini tại các thôn với trị giá là 21.000.000 đồng (định mức hỗ trợ mỗi chiếc là 1,5 triệu/chiếc); ủng hộ xã xây dựng được 01 nhà họp thôn; Tổ chức 10 hoạt động lao động tình nguyện tại xã như: Tổ chức phong trào thanh niên “Xuân tình nguyện”, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và người có công trong xã nhân dịp tết Nguyên Đán, ngày 27/7…; Hỗ trợ xã 40.000.000 đồng đầu tư, nâng cấp chợ xã Xuân Lạc, do vậy cuối năm 2018 xã đã đạt tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.

Tháng 5 năm 2019, Tỉnh ủy Bắc Kạn phân công Sở Công Thương giúp đỡ xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020. Thông qua đó Sở Công Thương đã có buổi làm việc với UBND xã Trung Hòa để nắm tình hình về công tác xây dựng nông thôn mới của xã trong thời gian vừa qua, đồng thời định hướng mục tiêu, giải pháp giúp đỡ xã trong thời gian tới. Từ nay đến cuối năm 2019, Sở tiến hành khảo sát, lập dự toán để xem xét kéo đường điện 0,4kV vào thôn Bó Mòn (khoảng 800m) cấp điện cho 17 hộ (dân tộc Mông) để có điện trước tết Nguyên đán 2020.

– Kết quả hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua qua việc triển khai, hướng dẫn đối với tiêu chí số 4 và tiêu chí số 7

Trong những năm qua, cùng với sự chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, Ngành, UBND tỉnh và sự nỗ lực cố gắng của ngành Điện, công tác đưa điện về nông thôn đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tỷ lệ số hộ có điện, số thôn bản có điện không ngừng được nâng cao cùng với chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện được cải thiện đáng kể, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương cũng như góp phần vào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Đến năm 2013 tỉnh Bắc Kạn đã có 100% số xã có điện lưới quốc gia. Tính đến hết năm 2018, tỷ lệ số hộ sử dụng điện lưới quốc gia trên địa bàn tỉnh đạt 97,28%. Đối với tiêu chí số 4 về điện, trên địa bàn tỉnh đã có nguồn điện ổn định, chất lượng, an toàn, người dân nông thôn có điều kiện áp dụng thành tựu khoa học công nghệ, thúc đẩy sản xuất phát triển, đồng thời mở rộng ngành nghề kinh doanh dịch vụ, tiến tới xoá đói giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Sở Công Thương đã làm tốt công tác phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh và Ban điều phối xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo tiến hành công tác thẩm định, xét công nhận tiêu chí số 4 về điện nông thôn được thực hiện theo nội dung hướng dẫn tại Quyết định số 4293/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 của Bộ Công Thương. Tính đến hết năm 2018, tổng số xã đạt tiêu chí số 4.2 (Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn) là 92/110 xã.

Đối với hệ thống cơ sở bán lẻ ở nông thôn trên địa bàn tỉnh (siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng kinh doanh tổng hợp) về cơ bản, các xã nông thôn trên địa bàn tỉnh đều có các cửa hàng bán lẻ đáp ứng yêu cầu về cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng kinh doanh tổng hợp theo quy định tại Quyết định số 4800/QĐ-BCT ngày 08/12/2016 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Đối với các chợ nông thôn, nhìn chung đều phát huy tốt vai trò trong phân phối hàng hóa tại các địa phương. Hàng năm, thực hiện chức năng, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh về công tác quản lý nhà nước về chợ và cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Sở Công Thương đã chủ động triển khai, hướng dẫn việc áp dụng các Quyết định của Bộ Công Thương đối với tiêu chí số 7 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới đối với các xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới hàng năm theo lộ trình của tỉnh đến năm 2020; phối hợp với các ngành tiến hành thẩm định, xét công nhận tiêu chí số 7. Tính đến hết năm 2018, tổng số xã trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn theo Quyết định số 4800/QĐ-BCT ngày 08/12/2016 là 17/110 xã.

– Phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác, coi đó là công việc thường xuyên, hàng ngày, trong những năm qua, Sở Công Thương đã thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” một cách nghiêm túc, sáng tạo và hiệu quả gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, từ đó góp phần vào sự thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đảng ủy thường xuyên tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chú trọng nắm bắt tình hình chính trị tư tưởng đảng viên và quần chúng; chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các tập thể và cá nhân tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhHàng năm Đảng bộ đều ban hành Kế hoạch làm theo Bác, chỉ đạo các chi bộ triển khai học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chỉ đạo các chi bộ đăng ký những vấn đề còn tồn tại, hạn chế của đơn vị để giải quyết dứt điểm trong năm. Mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đều thực hiện đăng ký từ 03 việc làm cụ thể theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa ra giải pháp, thời hạn giải quyết cho từng việc. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, trong đó có nhiệm vụ triển khai hướng dẫn các địa phương thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn và tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ các xã khó khăn xây dựng nông thôn mới.

Trong thời gian tới, với những kế hoạch cụ thể đã được đề ra, toàn thể công chức, viên chức và người lao động Sở Công Thương sẽ nỗ lực hơn nữa để góp phần trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bắc Kạn, nhất là việc thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 27
Views This Month : 1822
Views This Year : 9730
Total views : 70270
Language
Skip to content