Kết quả hoạt động công nghiệp – thương mại tháng 8/2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong tháng nhìn chung ổn định, phát triển. Các mặt hàng được tiêu thụ mạnh là: Lương thực, thực phẩm, quần áo, giầy dép, sách vở, đồ dùng học tập, vật liệu xây dựng, vật tư phân bón, thức ăn chăn nuôi… Hàng hóa được bày bán trên thị trường đa dạng mẫu mã, phong phú về chủng loại, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

Tình hình chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh nhìn chung tương đối tốt. Tuy nhiên, một số hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại vẫn xảy ra, các hành vi vi phạm đã được lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

1. Giá trị sản xuất công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá so sánh 2010) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tháng 8/2018 ước đạt 88.011 triệu đồng, tăng 5,01% so với cùng kỳ năm 2017;  tổng 8 tháng đầu năm 2018 ước đạt 672.383 triệu đồng, tăng 5,82% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 70,38% so với kế hoạch năm 2018, cụ thể:

– Công nghiệp khai thác: Ước đạt 26.335 triệu đồng, tổng 8 tháng đầu năm 2018 ước đạt 205.196 triệu đồng, tăng 5,18% so với thực hiện cùng kỳ năm 2017;

– Công nghiệp chế biến: Ước đạt 54.892 triệu đồng, tổng 8 tháng đầu năm 2018 ước đạt 416.958 triệu đồng, tăng 5,41% so với cùng kỳ năm 2017;

– Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí: Ước đạt 4.090 triệu đồng, tổng 8 tháng đầu năm 2018 ước đạt 31.081 triệu đồng, tăng 13,24% so với cùng kỳ năm 2017;

– Công nghiệp cung cấp nước, hoạt động xử lý rác thải, nước thải: Ước đạt 2.693 triệu đồng, tổng 8 tháng đầu năm 2018 ước đạt 19.148 triệu đồng, tăng 10,65% so với cùng kỳ năm 2017.

2. Chỉ số sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8/2018 tăng 0,46% so với tháng trước, tăng 4,61% so với tháng 8/2017; Chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng đầu năm 2018 tăng 3,76% so với cùng kỳ năm 2017. Chia theo ngành kinh tế cụ thể:

– Ngành Khai khoáng: Bằng 100,21% so với tháng trước, bằng 101,46% so với tháng 8/2017, chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng đầu năm 2018 bằng 101,86% so với cùng kỳ năm 2017;

– Ngành Chế biến, chế tạo: Bằng 101,34% so với tháng trước, bằng 100,96% so với tháng 8/2017, chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng đầu năm 2018 bằng 102,03% so với cùng kỳ năm 2017;

– Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí: Bằng 99,49% so với tháng trước, bằng 119,49% so với tháng 8/2017, chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng đầu năm 2018 bằng 111,97% so với cùng kỳ năm 2017;

– Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải: Bằng 101,22% so với tháng trước, bằng 109,72% so với tháng 8/2017, chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng đầu năm 2018 bằng 106,44% so với cùng kỳ năm 2017.

3. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn: Ước đạt 409,694 tỷ đồng, tăng 0,15% so với thực hiện tháng trước, tăng 13,25% so với cùng kỳ năm 2017; cộng dồn 8 tháng đầu năm ước đạt 3.201,156 tỷ đồng, tăng 11,52% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 65,87% kế hoạch năm 2018.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005088
Views Today : 32
Views This Month : 1569
Views This Year : 4058
Total views : 64598
Language
Skip to content