Kết quả hoạt động Công nghiệp – Thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2019

Tháng 7/2019, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao Sở Công Thương đã tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực công nghiệp – thương mại. Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản: Kế hoạch số 406/KH-UBND ngày 12/7/2019 Kế hoạch phân bố không gian phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 về việc phê duyệt danh mục đề án, nhiệm vụ xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn năm 2020; Kế hoạch số 419/KH-UBND ngày 16/7/2019 về nhân rộng mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh. Ban hành các Văn bản hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về ATTP và triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm năm 2019; văn bản tăng cường công tác quản lý tiền chất công nghiệp và thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019; văn bản tăng cường tiết kiệm điện trong những ngày nắng nóng và việc sử dụng điện của các đơn vị công lập trên địa bàn tỉnh. Ban hành thông báo Về việc tiếp tục mời nộp hồ sơ đề xuất đầu tư Quỹ Xúc tiến đầu tư kinh doanh nông nghiệp (APIF); tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho các thành viên tổ công tác xây dựng Kế hoạch đầu tư chiến lược phát triển chuỗi giá trị (SIP); tổ chức Hội thảo tham vấn kế hoạch đầu tư chiến lược phát triển chuỗi giá trị Nghệ và Lợn đen thuộc dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn. Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc đơn vị thụ hưởng thực hiện đề án khuyến công năm 2019, triển khai có hiệu quả các đề án, nhiệm vụ Xúc tiến thương mại năm 2019.

Kết quả đạt được của một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

Về giá trị sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá so sánh 2010) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tháng 7/2019 ước đạt 107.211 triệu đồng, tăng 9,24% so với tháng cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 7 tháng đầu năm 2019 ước đạt 689.455 triệu đồng, tăng 6,93% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 56,70% so với kế hoạch năm 2019.

Chỉ số sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 7/2019 so với cùng kỳ năm trước tăng 15,29%. Cộng dồn 7 tháng đầu năm 2019 tăng 10,47% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng: 7 tháng đầu năm ước đạt 3.208,690 tỷ đồng, tăng 14,95% so cùng kỳ năm trước, đạt 52,91% kế hoạch năm 2019. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 2.614,725 tỷ đồng, tăng 14,07% so với cùng kỳ năm trước; Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ tiêu dùng khác ước đạt ước đạt 593,965 tỷ đồng, tăng 18,97% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá tiêu dùng: Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn bình quân 7 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018 tăng 1,59%.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)

Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004726
Views Today : 89
Views This Month : 3361
Views This Year : 12045
Total views : 26471
Language
Skip to content