Kết quả kiểm tra công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-SCT ngày 22/8/2018 của Sở Công Thương về việc kiểm tra công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Từ ngày 31/8/2018 đến ngày 19/9/2019, Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra về công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp tại Chi nhánh lưới điện cao thế Bắc Kạn và Điện lực các huyện Ba Bể, Chợ Đồn, Na Rì và thành phố Bắc Kạn.

Nhìn chung, công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện, do đó số lượng các trường hợp vi phạm ngày càng giảm. Tính đến hết năm 2017 trên địa bàn toàn tỉnh còn có 38 trường hợp vi phạm, thì đến tháng 9 năm 2018 chỉ còn 27 trường hợp, như vậy đã giảm được 10 trường hợp vi phạm thuộc đường dây 35 kV.

Các trường hợp vi phạm còn tồn tại là hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thời điểm vi phạm từ những năm trước mặc dù đã được Đoàn kiểm tra liên ngành và đơn vị quản lý đường dây dẫn điện cao áp phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các biện pháp khắc phục và lập biên bản yêu cầu thực hiện, song việc khắc phục, thực hiện còn gặp những khó khăn nhất định, dẫn đến tình trạng vi phạm vẫn còn tồn tại.

 Kết quả kiểm tra cụ thể như sau:

Về hiện trạng vi phạm hành lang lưới điện cao áp: Theo số liệu báo cáo của các đơn vị quản lý, vận hành đường dây dẫn điện cao áp, tính đến đầu năm 2018 toàn tỉnh có tổng số 38 trường hợp vi phạm an toàn hành lang công trình lưới điện cao áp, cụ thể: Đường dây 110 kV là 01 trường hợp; đường dây 35 kV có 37 trường hợp và đường dây 10kV không có trường hợp nào. Trong số 38 trường hợp vi phạm nêu trên tồn tại từ năm 2017 trở về trước và đã được Đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị quản lý vận hành đường dây dẫn điện cao áp hướng dẫn, tuyên truyền và lập biên bản yêu cầu khắc phục, song việc khắc phục, giải quyết còn gặp những khó khăn nhất định. Từ năm 2017 đến nay hầu như không có vi phạm phát sinh.

Các trường hợp vi phạm nêu trên chủ yếu là do nhân dân cơi nới lợp thêm  bán mái nhà ở, nhà bếp, quán bán hàng, công trình xây dựng vi phạm khoảng cách an toàn theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 13 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện. Ngoài ra còn có một số trường hợp tự ý đổ, lấp đất dưới gầm đường dây dẫn điện cao áp làm giảm khoảng cách an toàn pha đất theo quy định tại Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN ngày 08/12/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

Kết quả kiểm tra: Đoàn kiểm tra đã phối hợp với đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cao áp kiểm tra hồ sơ các trường hợp vi phạm đã được lập báo cáo hiện trạng, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương kiểm tra thực tế tại hiện trường các vị trí vi phạm để xác định nguyên nhân; mức độ ảnh hưởng và đưa ra biện pháp khắc phục, xử lý.

Qua kiểm tra cho thấy có 11 trường hợp vi phạm, các hộ gia đình đã thực hiện việc cải tạo hoặc di chuyển nhà ở, công trình để đảm bảo đủ điều kiện được tồn tại theo quy định của pháp luật; có 27 trường hợp đang vi phạm an toàn điện, trong đó có 23 trường hợp đã được Đoàn kiểm tra liên ngành năm 2017 lập biên bản yêu cầu khắc phục, xử lý nhưng đến thời điểm kiểm tra vẫn chưa thực hiện khắc phục, cụ thể 11 trường hợp xây dựng nhà ở kiên cố nằm trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện, không đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định; 03 trường hợp vi phạm tại thôn Khuổi Nộc, xã Lương Thượng, huyện Na Rì đều thuộc các hộ gia đình là dân tộc thiểu số đã được cắm đất tái định cư tại khu dân cư Khuổi Nộc nhưng các hộ không thực hiện di chuyển; 09 trường hợp là hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chưa có điều kiện di chuyển hoặc cải tạo và 04 trường hợp có nhà ở, công trình vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp Đoàn kiểm tra lập biên bản yêu cầu thực hiện di chuyển hoặc cải tạo để đảm bảo an toàn theo quy định. Thời gian xong trước 20/11/2018 và giao cho Điện lực các huyện, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương đôn đốc các hộ gia đình thực hiện theo nội dung đã cam kết.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004733
Views Today : 71
Views This Month : 4209
Views This Year : 12893
Total views : 27319
Language
Skip to content