Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc nhằm kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn, giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Quyết định số 4041/QĐ-BYT ngày 07/9/2017 của Bộ Y tế về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017 – 2020; ngày 06 tháng 9 năm 2018, Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 1897/KH-SYT về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc nhằm kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, với các nội dung sau:

Thứ nhất, về mục tiêu chung nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và nâng cao trách nhiệm của cán bộ y tế đặc biệt là người kê đơn thuốc và bán lẻ thuốc trong việc thực hiện quy định của pháp luật về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trọng tâm là kháng sinh qua đó góp phần giảm tình trạng kháng kháng sinh, lạm dụng thuốc, sử dụng thuốc không hợp lý.

Thứ hai, về mục tiêu cụ thể: Đến hết năm 2019, 100% các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn tỉnh được cài đặt và sử dụng thành thạo phần mềm hệ thông quản lý nhà thuốc. Đến năm 2020, 100% các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn tỉnh đảm bảo kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia, phục vụ tốt việc quản lý kê đơn và bán thuốc kê đơn trên địa bàn. Đến năm 2020, ≥ 90% cơ sở khám, chữa bệnh công lập và  ≥ 70 % cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân tuân thủ đúng hướng dẫn kê đơn thuốc của Bộ Y tế về quản lý và sử dụng kháng sinh trong các bệnh lý nhiễm trùng đạt. Đến năm 2020, 100% các cơ sở kinh doanh thuốc kháng sinh phải có đơn thuốc tại quầy thuốc, nhà thuốc.

Thứ ba, về đối tượng thụ hưởng: Tất cả các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn tỉnh (Doanh nghiệp; Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ thuốc Trạm Y tế xã, phường, thị trấn)

Thứ tư, về thời gian thực hiện: Giai đoạn 1: Triển khai thực hiện từ tháng 9 năm 2018 đối với nhà thuốc. Giai đoạn 2: Triển khai từ quí I/2019 đối với quầy thuốc.

Thứ năm, về giải pháp thực hiện như sau:

– Một là, tăng cường sự chỉ đạo và tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân có liên quan về mục tiêu và tầm quan trong của việc ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc nhằm kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn;

– Hai là, thành lập các Tổ công tác triển khai ứng dụng CNTT kết nối liên thông nhà thuốc do 01 đồng chí Lãnh đạo Sở Y tế làm Tổ trưởng;

– Ba là, nâng cấp trang thiết bị hiện có, tiến hành lắp đặt thiết bị đầu cuối, đường truyền và lắp đặt trang thiết bị đối với cơ sở chưa đáp ứng về cơ sở hạ tầng;

– Bốn là, tăng cường triển khai đào tạo, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn cài đặt và sử dụng thành thạo phần mềm quản lý nhà thuốc theo phương thức cầm tay chỉ việc, nhằm đảm bảo khai thác sử dụng trong quá trình kinh doanh, cập nhật chính xác, đầy đủ dữ liệu hoạt động kinh doanh tại cơ sở vào phần mềm quản lý;

– Năm là, tăng cương công tác thanh tra, kiểm tra, nhắc nhở và xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân có các hành vi không hợp tác.

 Nông Thị Thảo – Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 25
Views This Month : 1820
Views This Year : 9728
Total views : 70268
Language
Skip to content