Quy định sửa đổi, bổ sung về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

Ngày 05/10/2018, Bộ Công thương ban hành Thông tư 31/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.

Theo Thông tư này, tiêu chuẩn đối với Kiểm tra viên điện lực được bổ sung thêm điều kiện cá nhân chưa bị xử lý hình sự hoặc đã được xóa án tích; chưa bị xử lý hoặc được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.

Ngoài ra, Thông tư quy định chi tiết hơn phương thức xử lý trong trường hợp Kiểm tra viên phát hiện có hành vi trộm cắp điện xảy ra. Cụ thể, Kiểm tra viên có trách nhiệm tính toán ngay sau đó sản lượng điện trộm cắp cùng số tiền tương ứng với sản lượng điện mà người trộm cắp điện buộc phải bồi thường cho tổ chức cung cấp điện. Phương thức xác định theo quy định tại Thông tư 27/2013/TT-BCT.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 20/11/2018.

Xem chi tiết Thông tư 31/2018/TT-BCT tại đây

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004730
Views Today : 108
Views This Month : 3842
Views This Year : 12526
Total views : 26952
Language
Skip to content