KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN QUA NỬA NHIỆM KỲ 2017-2022

Trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế nhiều chính sách liên quan đến CCVC, NLĐ được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành thay đổi như Luật Công đoàn, Luật Lao động, sửa đổi Luật công chức, Luật Viên chức…; công tác cải cách hành chính, tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập…đặt ra cho CĐCS thách thức trong việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn đã đề ra.Công đoàn cơ sở Sở Công Thương (CĐCS) luôn được sự chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, LĐLĐ tỉnh, sự phối hợp của Chính quyền cơ quan và sự ủng hộ nhiệt tình của đoàn viên nên CĐCS đã triển khai đầy đủ các nội dung hoạt động theo đúng kế hoạch đề ra và đã đạt được một số kết quả nhất định.

Giai đoạn 2018-2020, CĐCS đã phối hợp với chính quyền tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, cụ thể: Số lượt đoàn viên được nâng lương đúng thời hạn và hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung trong kỳ là 35 lượt; số đoàn viên được nâng lương trước thời hạn là 12 người; số lượt đoàn viên được nghỉ thai sản theo chế độ là 11 lượt.

 CĐCS đã chủ động phối hợp chính quyền thực hiện nghiêm túc việc chi trả lương, khen thưởng thi đua và tiền tiết kiệm trước Tết đảm bảo quyền lợi của CCVC-LĐ. Tổng số tiền chi khen thưởng thi đua khoảng 132,4 triệu đồng. Ngoài tiền lương được thanh toán theo quy định của pháp luật, để động viên đoàn viên phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, CĐCS đã phối hợp với chính quyền tặng quà cho đoàn viên trong dịp Lễ, Tết và tạm ứng thu nhập tăng thêm nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền nam, Quốc tế lao động số tiền khoảng 120,9 triệu đồng.

 

 Việc thăm hỏi, động viên đoàn viên được thực hiện kịp thời. Trong kỳ, CĐCS đã tổ chức 85 lượt thăm hỏi, tổng số tiền khoảng 20,7 triệu đồng; hỗ trợ từ nguồn kinh phí công đoàn và vận động đoàn viên ủng hộ, thăm hỏi gia đình 01 đoàn viên bị ảnh hưởng bởi thiên tai số tiền gần 9 triệu đồng; 02 đoàn viên được bố trí chỗ ở tại cơ quan.

 Công tác nữ công được đặc biệt quan tâm. CĐCS đã tổ chức tặng quà, hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ cho chị em (01 lần) và tổ chức tham quan cho chị em nhân kỷ niệm ngày thành lập Quốc tế phụ nữ 08/3, 20/10 tổng số tiền trên 35 triệu đồng.

 Công đoàn cơ sở tặng quà cho các cháu thiêu niên, nhi đồng là con của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6, Tết Trung thu và phối hợp Ban Khuyến học Sở Công Thương tặng quà khuyến học cho 45 cháu học sinh, sinh viên tổng số tiền khoảng 31,8 triệu đồng.

 Tổ chức 04 lần tham quan, du lịch cho đoàn viên và gia đình, tổng kinh phí trên 240,4 triệu đồng.

 Hàng năm, Công đoàn Sở Công Thương phối hợp chính quyền và Chi đoàn thanh niên sở thường xuyên tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, hoạt động vì cộng đồng tại các địa bàn khó khăn của tỉnh. Giai đoạn 2018-2020 CĐCS đã phối hợp tặng trên 130 xuất quà, trị giá khoảng 90 triệu đồng; Phối hợp với chính quyền khởi công xây dựng và khánh thành đường điện 0.4kV cung cấp điện cho 17 hộ dân thôn Bó Mòn, xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn (xã được Tỉnh ủy phân công Sở Công Thương giúp đỡ xây dựng nông thôn mới) với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng, trong đó kinh phí đóng góp của công chức, viên chức, người lao động Sở Công Thương là khoảng 150 triệu đồng; tham gia thay 400 bóng đèn sợi đốt bằng bóng compact tiết kiệm điện cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách tại xã Vũ Loan, huyện Na Rì và xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn…

Mặt khác, Đoàn viên tích cực tham gia đóng góp quỹ xã hội từ thiện: Ủng hộ các Quỹ :“Vì người nghèo” (13,3 triệu đồng); phòng chống dịch COVID – 19 (2,8 triệu đồng); ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt (13,4 triệu đồng); quỹ đền ơn đáp nghĩa (2,4 triệu đồng); quỹ bảo trợ trẻ em (2,4 triệu đồng); quỹ xây dựng nông thôn mới (26,6 triệu đồng)….Tổng số tiền đóng góp trên 79 triệu đồng; Hưởng ứng Ngày hội hiến máu tình nguyện, CĐCS có 11 lượt đoàn viên tham gia hiến máu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động công đoàn nửa nhiệm kỳ qua có một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục tư tưởng cho đoàn viên còn hạn chế, nặng về hình thức chưa đổi mới nhiều về nội dung, chất lượng; chưa xây dựng được Quy chế phối hợp giữa CĐCS với Chính quyền cùng cấp; hoạt động công đoàn đôi khi còn lúng túng; một số hoạt động của công đoàn chưa phong phú để thu hút đoàn viên, các hoạt động bề nổi còn hạn chế; việc thực hiện giám sát, kiểm tra hoạt động của cơ quan chủ yếu là giám sát thường xuyên, chưa tổ chức được các đoàn giám sát, chủ yếu thực hiện qua Ban Thanh tra nhân dân và Ủy ban kiểm tra công đoàn.

Từ những kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm trong nửa nhiệm kỳ qua, CĐCS Sở Công Thương đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như sau:

– Phối hợp với chính quyền quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và cải thiện điều kiện làm việc cho CCVC-LĐ;

– Kịp thời thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn với đoàn viên, CCVC-LĐ;

– Vận động đoàn viên công đoàn tích cực tham gia xây dựng và nghiêm túc thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị;

– Tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chị thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tổ chức công đoàn đến toàn bộ đoàn viên, CCVC-LĐ;

– Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, điều kiện công tác của đoàn viên;

– Quan tâm, nắm bắt tình hình tư tưởng đoàn viên; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và vận động đoàn viên công đoàn tích cực tham gia vào công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; động viên kịp thời người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

– Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng các tổ công đoàn vững mạnh và tham gia công tác xây dựng Đảng, Chính quyền./.

THÚY VÂN- CĐCS
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005166
Views Today : 89
Views This Month : 3752
Views This Year : 11660
Total views : 72200
Language
Skip to content