Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn cả nước của Bộ Công Thương

6 tháng đầu năm 2018, Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục góp phần thay đổi diện mạo khu vực nông thôn, các công trình cơ sở hạ tầng được xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp đã làm thay đổi bộ mặt các xã nông thôn, phục vụ tốt đời sống sinh hoạt và cả trong sản xuất của người dân, cụ thể:

– Kết quả thực hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn

Sau khi Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 4293/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 về Phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, hầu hết UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương đã ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết một số nội dung thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn giai đoạn 2017-2020. Vì vậy, đến nay về cơ bản các địa phuơng đã có được cơ sở và phương pháp đánh giá thống nhất để thẩm định và xét công nhận cho các xã đạt tiêu chí về điện nông thôn.

Qua rà soát, đánh giá, tổng hợp tình hình thực hiện Tiêu chí số 4 của các địa phương, đến nay cả nước có 8.925 xã trong đó có 7.349 xã đạt Tiêu chí số 4 tăng 343 xã so với cuối năm 2017, chiếm 82,34% tổng số xã trên cả nước, tăng 3,94% số xã so với cuối năm 2017. Trong đó, các vùng có tỷ lệ xã đath Tiêu chí số 4 cao như: Đồng bằng Sông Hồng đạt 96,98%; khu vực Bắc Trung Bộ đạt 93,77%; khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ đạt 92,36%.

Các tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ 100% tổng số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới về tiêu chí điện, gồm: Hoà Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, bắc Ninh, Nam Định, Thái Bình, Đà Nẵng, Bình Thuận, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vĩnh Long, Cần Thơ.

Một số tỉnh có tỷ lệ đạt Tiêu chí số 4 thấp như: Bắc Kạn, Điện Biên, Hà Giang, Bắc Giang, Bến Tre, An Giang.

– Kết quả thực hiện Tiêu chí số 7 về chợ nông thôn

Nhìn chung, công tác phát triển và quản lý cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn tại các địa phương trong thời gian qua đã nhận được sự quan tâm đúng mức của chính quyền, việc đầu tư xây dựng, nâng cấp về cơ bản đáp ứng dc nhu cầu mua bán trao đổi hàng hoá phục vụ đời sống cho nhân dân vùng nông thôn. Bên cạnh đó, Quyết định số 4800/QĐ-BCT ngày 08/12/2016 của Bộ truởng Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn được ban hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương đánh giá xã đạt tiêu chí một cách cụ thể hơn, rõ ràng hơn. Theo đó, một số Sở Công Thương đã tham mưu cho UBND tỉnh/thành phố ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết các xã trên địa bàn thực hiện tiêu chí số 7, rà soát lại toàn bộ hệ thống chợ, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi…đảm bảo cho việc thẩm định, xét công nhận được chính xác và khách quan.

Theo báo cáo của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, sau khi rà soát, đánh giá, thẩm định, xét công nhận tiêu chí đạt chuẩn theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Quyết định số 4800/QĐ-BCT, hiện nay, cả nước có 6.215/8.925 xã đạt tiêu chí số 7, đạt 69,64%. Trong đó các vùng có tỷ lệ xã đạt tiêu chí số 7 cao như: Đồng bằng Sông Hồng đạt 86,5%; khu vực Bắc Trung Bộ đạt 71,18%; khu vực Đông Nam Bộ đạt 87,67%.

Các tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ 100 tổng số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới tiêu chí số 7 như: Hải Duơng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

Với mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2018 cả nước có 7.640 xã đạt chuẩn tiêu chí số 4, chiếm tỷ lệ 85,6%; có 6.704 xã đạt chuẩn tiêu chí số 7, chiếm tỷ lệ 75,11%. Bộ Công Thương tiếp tục bám sát Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình, triển khai có hiệu quả, đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm để đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả thực hiện tiêu chí số 4, số 7 cũng như góp phần nâng cao thu nhập và chuyển đổi cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004995
Views Today : 121
Views This Month : 3262
Views This Year : 42104
Total views : 56530
Language
Skip to content