UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm năm 2019

Thực hiện Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Theo đó, các thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại có nhu cầu đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại các địa điểm được UBND tỉnh phê duyệt và Sở Công Thương sẽ xem xét, lựa chọn đối với các hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với lĩnh vực ưu tiên của các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm năm 2019 (kèm theo Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

                                                           Phạm Thị Dịu – Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004738
Views Today : 11
Views This Month : 94
Views This Year : 13259
Total views : 27685
Language
Skip to content