Thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2018

Ngày 17/7/2018 UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành văn bản số 3797/UBND-THVX về việc thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2018. Theo đó, để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2018, thực hiện nghiêm minh kỷ cương kỷ luật tài chính – ngân sách theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

  1. Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt đối với dự toán chi ngân sách được giao tại Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 và các quyết định bổ sung trong năm 2018 của UBND tỉnh, đảm bảo đến 31/01/2019 thanh quyết toán 100% các khoản kinh phí theo dự toán được giao.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu có khó khăn, vướng mắc không xử lý được phải sớm có văn bản báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) để được hướng dẫn, giải quyết. Chậm nhất đến 30/9/2018, đối với các nhiệm vụ dự kiến trong năm 2018 không triển khai thực hiện được hoặc triển khai không hết nguồn kinh phí phải có báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) để Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh sang nhiệm vụ cấp bách khác hoặc thu hồi về nguồn dự phòng ngân sách hoặc bổ sung vốn đầu tư phát triển theo quy định.

Trường hợp đơn vị báo cáo vẫn đảm bảo triển khai thực hiện xong toàn bộ nguồn kinh phí được cấp năm 2018, tuy nhiên thực tế đến cuối năm không triển khai thực hiện được hoặc triển khai thực hiện không hết nguồn kinh phí được giao (kể cả trường hợp chi tạm ứng không được chuyển nguồn) phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các nguồn kinh phí được giao trong năm 2018 (bao gồm nguồn năm trước chuyển sang) chưa triển khai thực hiện được, triển khai thực hiện không hết (kể cả tạm ứng) không được phép chi chuyển nguồn sang ngân sách năm 2019, trừ những nội dung được phép chuyển nguồn quy định tại Điều 43, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ.

  1. Cơ quan Thuế, Chi cục Hải quan phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại; tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế; phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu NSNN năm 2018 được cấp có thẩm quyền giao ở mức cao nhất, để có nguồn đáp ứng các nhiệm vụ chi theo dự toán và xử lý các nhiệm vụ phát sinh.
  2. Cơ quan tài chính các cấp tham mưu giúp Ủy ban nhân dân các cấp quản lý chi ngân sách nhà nước theo đúng chế độ quy định, trong phạm vi dự toán được giao đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; rà soát các chế độ, chính sách an sinh xã hội, nhất là các khoản chi cho con người để đảm bảo chi đúng đối tượng, đúng thời gian theo quy định.
  3. Các chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư, khẩn trương thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn theo đúng cam kết; tăng cường thanh tra, kiểm tra, nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân gây chậm chễ trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2018.
  4. Đối với công tác chi chuyển nguồn ngân sách năm năm 2018 sang ngân sách năm 2019: Yêu cầu các đơn vị dự toán cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau theo đúng quy định tại Điều 43, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ. Ngoài ra các đơn vị, địa phương không được phép chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau đối với bất kỳ nhiệm vụ nào.

Với một số nội dung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách 6 tháng cuối năm 2018 trên của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, Sở Công Thương đã triển khai toàn văn đến các phòng, đơn vị trực thuộc yêu cầu các các phòng, đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ và dự toán đã được giao theo Quyết định số 264/QĐ-SCT ngày 29/12/2017, nghiêm túc triển khai thực hiện.

                                                         Đàm Vĩnh Hoàng – Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004731
Views Today : 147
Views This Month : 3996
Views This Year : 12680
Total views : 27106
Language
Skip to content