Bắc Kạn đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

Ngày 20 tháng 7 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 306/KH-UBND về việc triển khai thực hiện cam kết của các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam tham gia đã có hiệu lực; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong thời gian tới.

Nhằm mục đích nâng cao nhận thức của các Sở, ngành, địa phương đặc biệt là các doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện cam kết của các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam tham gia đã có hiệu lực; Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, khai thác, thực thi hiệu quả các FTA đã có, đồng thời tích cực chuẩn bị cho việc thực thi hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới trong thời gian tới; Cụ thể hóa và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động của Bộ, ngành trung ương và địa phương nhằm thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết của Chính phủ, bảo đảm tạo lập môi trường kinh doanh và đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Yêu cầu đẩy mạnh triển khai Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 19/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các FTA đã có hiệu lực; Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và người dân về hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và các cam kết FTA nói riêng; Thực hiện hiệu quả việc phổ biến chính sách thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc triển khai các FTA.

Với các nhiệm vụ chủ yếu như: Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Chủ động cụ thể hóa và triển khai các Chương trình hành động của Bộ, ngành Trung ương và địa phương; Đẩy mạnh triển khai Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 19/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các FTA đã có hiệu lực; Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo về các vấn đề mới của hội nhập kinh tế quốc tế và đàm phán FTA; Công tác phối hợp liên ngành, củng cố kiện toàn đầu mối thực hiện nhiệm vụ về hội nhập kinh tế quốc tế.

Chi tiết Kế hoạch số 306/KU-UBND ngày 20/7/2018, xem tại đây

Hoàng Yến (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005101
Views Today : 8
Views This Month : 126
Views This Year : 5029
Total views : 65569
Language
Skip to content