Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) và việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-SCT ngày 08/6/2018 của Sở Công Thương Kiểm tra công tác quản lý về ATTP thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018. Từ ngày 15/11/2018 đến ngày 20/11/2018, Sở Công Thương thành lập Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác quản lý nhà nước về ATTP đợt 2, đồng thời kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương tại các huyện: Ngân Sơn, Pác Nặm, Chợ Mới, Na Rì. Kết quả cụ thể như sau:

Đối với công tác quản lý nhà nước về ATTP: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện các huyện đã triển khai thực hiện cơ bản các nội dung quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương theo phân cấp tại Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn ; có phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ theo dõi về lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc Ngành quản lý, tuyên truyền hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính theo phân cấp; tham mưu cho UBND cấp huyện ban hành các văn bản chỉ đạo về ATTP, chủ động ban hành văn bản các loại để hướng dẫn, triển khai công tác đảm bảo ATTP; thống kê, phân loại cơ sở thực phẩm trên địa bàn quản lý, thực hiện phân cấp quản lý tương đối tốt; có thành viên tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh ATTP của huyện, trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân năm 2018 và “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018” đã tham gia kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn;

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm: Một số cơ sở được kiểm tra chấp hành tương đối tốt quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, điều kiện về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, điều kiện về con người. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chưa chấp hành tốt các quy định về vệ sinh cơ sở, chưa quan tâm điều kiện cơ sở vật chất, sổ sách ghi chép hoặc hợp đồng mua bán hoặc hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ thực phẩm, chưa thực hiện tự công bố sản phẩm trước khi sản xuất,…

085b19279e737d2d2462
Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thực tế cơ sở sản xuất rượu tại xã Lương Hạ, huyện Na Rì.

 Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đánh giá cao những mặt đã làm được trong công tác quản lý nhà nước về ATTP ngành Công Thương của tuyến huyện. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng phát hiện một số vấn đề còn tồn tại: Đa số phòng KT&HT các huyện chưa chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động đảm bảo ATTP, kế hoạch kiểm tra chuyên ngành. Việc kiểm tra định kỳ được lồng ghép chung với Đoàn liên ngành kiểm tra công tác đảm bảo ATTP của huyện kiểm tra nhiều mặt hàng thực phẩm, vì vậy hiệu quả chưa cao đối với lĩnh vực ngành quản lý; Đối với sản phẩm rượu, một số địa phương chưa thật sự quan tâm đến việc hướng dẫn, tuyên truyền, vận động các cơ sở (hộ) sản xuất, kinh doanh rượu thực hiện đăng ký cấp phép theo quy định;… Đoàn kiểm tra đã chỉ ra những hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan. Từ đó, đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới./.

Thu Trà – Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005154
Views Today :
Views This Month : 2237
Views This Year : 10145
Total views : 70685
Language
Skip to content