Thông tư quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều về quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện

Ngày 15 tháng 11 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 45/2018/TT-BCT quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng  mua bán điện.

Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị tham gia thị trường điện bao gồm: Đơn vị mua buôn điện; đơn vị phát điện; đơn vị vận hành hệ thống và thị trường điện; đơn vị truyền tải điện; Tập đoàn điện lực Việt Nam.

Thông tư này quy định cụ thể trách nhiệm tham gia thị trường điện của đơn vị phát điện, theo đó:

– Nhà máy điện có giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện, có công suất đặt lớn hơn 30MW đấu nối vào hệ thống điện quốc gia; Nhà máy điện có công suất đặt đến 30MW đấu nối lưới điện cấp điện áp từ 110KV trở lên trực tiếp tham gia thị trường điện;

– Nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo không phải thủy điện có công suất đặt lớn hơn 30MW được quyền lựa chọn tham gia thị trường điện;

– Các nhà máy điện gián tiếp tham gia thị trường điện: Nhà máy điện BOT; Nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo không phải thủy điện trừ trường hợp đã nêu trên.

Các nhà máy điện đã được cấp phép hoạt động điện lực và phải tham gia thị trường điện nhưng không đăng ký tham gia thị trường điện sẽ không được huy động phát điện lên lưới điện quốc gia.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 và bãi bỏ Thông tư 27/2009/TT-BCT ngày 25/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định đo đếm điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh; Thông tư 18/2012/TT-BCT ngày 29/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định giám sát thị trường phát điện cạnh tranh; Thông tư 28/2018/TT-BCT ngày 27/9/2018 Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.

Chi tiết Thông tư 45/2018/TT-BCT xem tại đây.

      Nông Thị Thảo – Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005086
Views Today : 37
Views This Month : 1410
Views This Year : 3899
Total views : 64439
Language
Skip to content