Nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Văn bản số 160-CV/BCSĐ ngày 09/3/2018 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 752-TB/TU ngày 02/3/2018 của Thường trực Tỉnh ủy.

Ngày 21 tháng 3 năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 1310/UBND-NCKTT về việc thực hiện Văn bản số 160-CV/BCSĐ ngày 09/3/2018 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, theo đó UBND tỉnh đã yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương cải cách thủ tục hành chính;

Hai là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác cải cách thủ tục hành chính;

Ba là, hoàn thiện thể chế pháp lý;

Bốn là, tập trung rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính;

Năm là, đẩy mạnh chất lượng phục vụ ở bộ phận “một cửa” và “một cửa liên thông”.

Chi tiết văn bản số 1310/UBND-NCKTT xem tại đây

Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004796
Views Today : 50
Views This Month : 3104
Views This Year : 20634
Total views : 35060
Language
Skip to content