Phê duyệt Hợp phần II – Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV của Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 – 2025, có xét đến năm 2035

Ngày 18 tháng 12 năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2128/UBND-UBND về việc Phê duyệt Hợp phần II – Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV của Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 – 2025, có xét đến năm 2035, theo đó mục tiêu và định hướng phát triển cụ thể như sau:

Thứ nhất, về mục tiêu:

– Mục tiêu của Quy hoạch Hợp phần II – Quy hoạch chi tiết lưới điện trung và hạ áp sau các trạm biến áp 110 kV tỉnh Bắc Kạn là đảm bảo sự phát triển cân đối, hài hòa, tính đồng bộ giữa phát triển nguồn và lưới điện nhằm cung cấp cho phụ tải với chất lượng tốt nhất, tin cậy, hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

– Đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, độ tin cậy, tính kinh tế trong công tác thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo vệ, bảo dưỡng hệ thống phải phù hợp với hiện tại và định hướng phát triển lâu dài.

– Phát triển đồng bộ lưới điện truyền tải và phân phối trên địa bàn tỉnh đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bắc Kạn. Giai đoạn 2016-2020: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 6,5-6,8%/năm, trong đó: Nông – lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,0-5,2%/năm; Công nghiệp – xây dựng tăng 6-7,0%/năm; Dịch vụ tăng 7,2-8,0%/năm; Thuế sản phẩm tăng 9-10%/năm. Đến năm 2030: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân tăng khoảng 6,9-7,3%/năm, trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,6-5,0 %/năm; Công nghiệp – xây dựng tăng 6,5-7,3 %/năm; Dịch vụ tăng 8,0-8,3 %/năm; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng khoảng 10%/năm.

Thứ hai, về định hướng phát triển lưới điện:

– Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối phải gắn với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của vùng và của từng địa phương trong vùng, đảm bảo chất lượng điện và độ tin cậy cung cấp điện ngày càng được nâng cao.

– Phát triển lưới điện phân phối 110kV, 35 kV, cải tạo lưới điện trung áp 10 kV lên cấp điện áp 22kV, cải tạo và hoàn thiện lưới điện hạ áp, điện khí hóa nông thôn nhằm nâng cao độ ổn định, tin cậy cung cấp điện, giảm thiểu tổn thất điện năng.

– Phát triển đường dây truyền tải điện và phân phối có dự phòng cho phát triển lâu dài trong tương lai. Đối với, các trung tâm phụ tải lớn như: Thành phố, thị xã, thị trấn, khu vực đông dân cư sơ đồ lưới điện phải có độ dự trữ và tính linh hoạt cao hơn; thực hiện việc hiện đại hóa lưới điện và từng bước ngầm hóa lưới điện tại các thành phố, thị xã, thị trấn khu vực đông dân cư hạn chế tác động xấu đến cảnh quan, môi trường.

– Từng bước hiện đại hóa lưới điện, cải tạo, nâng cấp các thiết bị đóng cắt, bảo vệ và tự động hóa của lưới điện, nghiên cứu sử dụng các thiết bị FACTS (hệ thống điều khiển một số thông số của đường dây tải điện), SVC (hệ thống bù hệ số cosj) để nâng cao hiệu quả truyền tải; từng bước hiện đại hóa hệ thống điều khiển lưới điện.

Chi tiết Quyết định số 2128/UBND-UBND xem tại đây

                                                                             Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004995
Views Today : 118
Views This Month : 3259
Views This Year : 42101
Total views : 56527
Language
Skip to content