Ngành Công Thương Bắc Kạn triển khai công tác Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2019

Nhằm tiếp tục chủ động, tích cực Hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện, trong đó Hội nhập kinh tế quốc tế là trọng tâm, hội nhập trên các lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế; tạo bước chuyển biến mới trong nhận thức của cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và sự đồng thuận cao trong phối hợp triển khai những nhiệm vụ được giao có liên quan đến công tác hội nhập quốc tế;đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hội nhập và triển khai các cam kết về hội nhập kinh tế quốc tế, kịp thời lắng nghe ý kiến và phản hồi của các doanh nghiệp về các vấn đề chính sách, vướng mắc trong hội nhập kinh tế quốc tế và trong quá trình đàm phán, thực thi các Hiệp định thương mại tự do. Năm 2019, ngành công thương Bắc Kạn tiếp tục triển khai thực hiện công tác hội nhập kinh tế quốc tế với các nội dung:

1.Công tác thông tin, tuyên truyền

– Tổ chức tuyên truyền, quán triệt về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách lớn của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như FTA, CPTPP…trên các phương tiện thông tin đại chúng như Báo, Đài, Cổng thông tin điện tử;

– Tăng cường cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, tổ chức và người dân về các yêu cầu kỹ thuật, quy định, thực tiễn về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa và phòng vệ thương mại của các nước đối tác trong CPTPP nói riêng và các đối tác trên thế giới nói chung. Tăng cường năng lực dự báo được nhu cầu của thị trường về hàng hóa, đẩy mạnh xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh Bắc Kạn.

  1. Công tác đàotạo, bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế

– Tổ chức các hội nghị, các lớp tập huấn cho các cán bộ thuộc các cơ quan quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn và doanh nghiệp về các cam kết cụ thể có liên quan trong các FTA, CPTPP, bảo đảm hiểu rõ, hiểu đúng, từ đó giúp việc thực thi các Hiệp định được đầy đủ và hiệu quả;

– Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức của các Sở, Ngành, địa phương tham gia các khóa đào tạo để nâng cao khả năng chuyênmôn và các kỹ năng trong triển khai côngtác hội nhập kinh tế quốc tế do các Bộ, Ngành trung ương tổ chức.

  1. Hoàn thiện thể chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, doanh nghiệp và sản phẩm phù hợp với tiến trình hội nhập

– Tiếp tục rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; bổ sung, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách công nghiệp – thương mạitrên địa bàn tỉnh theo hướng công khai, minh bạch, thông thoáng, phù hợp với các quy định pháp luật mới ban hành, phù hợp với các cam kết quốc tế và với tiến trình hội nhập;

– Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 28/7/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn về tổ chức thực hiện Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch số 477/KH-UBND ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh về việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Bắc Kạn năm 2018 – 2019; Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Kế hoạch số 42/KH-SCT ngày 31/8/2016 của Sở Công Thương triển khai thực hiện Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020 lĩnh vực Công Thương và Kế hoạch số 29/KH-SCTngày 25/5/2018 kế hoạch thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Sở Công Thương Bắc Kạn;

– Đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành chính, rà soát, rút ngắn thời gian tiếp cận và giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp; công khai, minh bạch thông tin, xây dựng và quảng bá hình ảnh của địa phương; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch CCHC, kiểm tra thực thi công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm đối với công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính;

– Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 24/04/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

– Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành, tiếp tục triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến, cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4.

  1. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại

– Xây dựng các chương trình xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại của tỉnh như: Tham gia các hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo, tổ chức các sự kiện xúc tiến nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; quảng bá các sản phẩm hàng hoá của tỉnh đến với các tỉnh trong và ngoài khu vực; xây dựng thương hiệu và bảo vệ thương hiệu, Sở hữu trí tuệ sản phẩm hàng hoá và dịch vụ của tỉnh.

– Tổ chức sự kiện “Tuần lễ sản phẩm nông sản Bắc Kạn” năm 2019 tại Hà Nội.

Theo đó, để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2019, trong quá trình triển khai công tác Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2019 phải đáp ứng yêu cầu công tác tham mưu về hội nhập kinh tế quốc tế phải bảo đảm tính thực chất, hiệu quả, nhằm thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung;đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến, cung cấp đầy đủcác thông tin về tình hình hội nhập và hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp và người dân nắm bắt, hiểu biết để vượt qua thách thức, tận dụng tối đa các cơ hội của các Hiệp định thương mại tự do (FTA) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mà Việt Nam tham gia đã có hiệu lực.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)

 
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004734
Views Today : 81
Views This Month : 4344
Views This Year : 13028
Total views : 27454
Language
Skip to content