Tỉnh ủy Bắc Kạn chỉ đạo về chấn chỉnh việc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đăng, chia sẻ thông tin trái quy định trên mạng xã hội

Mạng xã hội là kênh chuyển tải thông tin nhanh chóng, phong phú và đa chiều, là diễn đàn để công chúng có cơ hội chia sẻ những thông tin hay, đóng góp ý kiến tốt cho cộng đồng và xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, mạng xã hội cũng ẩn chứa nhiều vấn đề bất cập. Các đối tượng phá hoại, các thế lực thù địch lợi dụng internet và mạng xã hội phát tán những thông tin bịa đặt, sai trái, thù địch, xấu độc với mức độ, tần suất ngày càng tăng, nhằm chống phá cách mạng nước ta, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong thời gian qua, đã có một số trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh sử dụng mạng xã hội để đăng tải những thông tin sai sự thật, thông tin chưa đầy đủ hoặc chia sẻ những bài viết, vấn đề nhạy cảm về chính trị, xã hội, trái với quan điểm, đường lối của Đảng; bình luận xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức; đăng tải những thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước và nhiều vấn đề gây ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh tỉnh Bắc Kạn và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Để kịp thời ngăn chặn và hạn chế việc đăng tải, chia sẻ thông tin trái quy định trên mạng xã hội, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân nhận thức đầy đủ hơn trách nhiệm trong sử dụng mạng xã hội, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước, gây mất trật tự an toàn xã hội của địa phương, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

  1. Nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh các hành vi sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ, bình luận về thông tin sai sự thật, thông tin chưa đầy đủ, thông tin phản động, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước… làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Khuyến khích việc đăng tải, chia sẻ, bình luận các thông tin tích cực, gương người tốt, việc tốt.
  2. Các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm Luật An ninh mạng. Nghiên cứu đưa nội dung thực hiện việc đăng, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội vào quy định của từng cơ quan và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động sử dụng internet và mạng xã hội để đăng tải những tin bài sai sự thật, bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng, có nội dung xấu độc, gây tâm ỉý hoài nghi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
  3. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung, tổ chức thông tin nhanh cho báo chí, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân những lúận cứ, thông tin xác đáng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, thông tin sai sự thật về chủ trương, chính sách và tình hình của tỉnh Bắc Kạn trên mạng xã hội. Chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, đôn đốc quá trình tổ chức thực hiện và tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo quy định.
  4. Giao Ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cung cấp thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước, của địa phương cho báo chí; đăng tải trên cổng thông tin điện tử tỉnh và các trang, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước để cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ cho công chúng; Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lóp nhân dân thực hiện nghiêm những quy định của Đảng, Nhà nước, các quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật công tác; quy trình, biện pháp tiếp cận thông tin, xử lý thông tin và sử dụng thông tin để phản bác lại các luận điệu sai trái trên mạng xã hội, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng thời điểm, đối tượng, nội dung và mục tiêu đặt ra.
  5. Các cơ quan báo chí trên địa bàn xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân sử dụng, khai thác mạng xã hội hiệu quả, lành mạnh, thiết thực, đúng quy định của pháp luật. Khuyến khích sử dụng mạng xã hội trong tuyên

truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quảng bá về hình ảnh, lịch sử, địa lý, sự phát triển về kinh tế – xã hội của Việt Nam nói chung và tỉnh Bắc Kạn nói riêng.

         Qua đó Đảng ủy Sở Công Thương đã tổ chức quán triệt đồng thời khuyến khích đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị về việc sử dụng, khai thác mạng xã hội hiệu quả, lành mạnh, thiết thực, đúng quy định của pháp luật./.

                                                  Nông Thị Thảo (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005001
Views Today : 95
Views This Month : 318
Views This Year : 42727
Total views : 57153
Language
Skip to content