Nghị định 15/2018/NĐ-CP: Điểm mới trong quản lý ATTP

Ngày 02/02/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2018/NĐ-CP (NĐ 15) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP (NĐ38), việc quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) sẽ có nhiều thay đổi:

Thứ nhất: Trước đây, tổ chức/cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải thực hiện công bố thực phẩm đối với tất cả sản phẩm chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm và có xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước thì nay tổ chức/cá nhân được tự công bố sản phẩm của mình và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó.

          Thứ hai: Theo Nghị định 38 cũ thì tất cả các sản phẩm thực phẩm phải thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký bản công bố, quảng cáo…còn theo Nghị định 15 thì:

          – Chỉ có 03 nhóm sản phẩm thuộc đối tượng phải đăng ký bản công số sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt; Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi; Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định;

          – Tương tự, chỉ 02 nhóm sản phẩm mới phải thực hiện đăng ký nội dung trước khi quảng cáo: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt; Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

          Thứ ba: Đối với các cơ sở đã được cấp một trong các giấy chứng nhấn nhận như GMP, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, FSSC 22000 hoặc tương đương thì sẽ không phải thực hiện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. Cũng theo đó, các cơ sở sau đây không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ; Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định; Sơ chế nhỏ lẻ; Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ; Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn; Sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm; Nhà hàng trong khách sạn; Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm; Kinh doanh thức ăn đường phố.

          Thứ tư: Thay đổi phương thức kiểm tra nhà nước về ATTP nhập khẩu.

          Thứ năm: Nghị định 15 bãi bỏ Chương II Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT giữa Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công Thương về phân công, phối hợp trong quản lý ATTP. Về phân công trách nhiệm quản lý nhà nước, Nghị định 15 tiếp tục phân công rõ trách nhiệm quản lý của 3 Bộ gồm Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT theo hướng các bộ quản lý nhóm ngành hàng, quản lý xuyên suốt toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

         Đối với cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 cơ quan quản lý chuyên ngành trở lên thì cơ quan quản lý sản phẩm có sản lượng lớn nhất trong các sản phẩm của cơ sở sản xuất là cơ quan quản lý.

          Đối với cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh nhiều loại sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 cơ quan quản lý chuyên ngành trở lên thì tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn cơ quan quản lý chuyên ngành về an toàn thực phẩm để thực hiện các thủ tục hành chính.

          Nghị định 15/2018/NĐ-CP tại đây. 

                                                                    Thu Trà – Phòng KT,AT&MT


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004726
Views Today : 88
Views This Month : 3360
Views This Year : 12044
Total views : 26470
Language
Skip to content