Nghị định Quy định về chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

Để thu thập thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, ngày 20/4/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2018/NĐ-CP quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia. Theo đó, Nghị định này quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia gồm: danh Mục biểu mẫu báo cáo (Phụ lục I đính kèm), biểu mẫu báo cáo và giải thích biểu mẫu báo cáo áp dụng đối với từng bộ, ngành (Phụ lục II đính kèm).

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2018.

Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

Nội dung chi tiết Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018, vui lòng xem tại đây.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)

 


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 26
Views This Month : 1821
Views This Year : 9729
Total views : 70269
Language
Skip to content