Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hoá tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 4 năm 2017

Ngày 17 tháng 4 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hoá tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 4 năm 2017.

Chi tiết xem tại đây.
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004801
Views Today : 87
Views This Month : 351
Views This Year : 21384
Total views : 35810
Language
Skip to content