Phê duyệt danh mục đề án, nhiệm vụ Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn năm 2020

Ngày 10/07/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1159/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục đề án, nhiệm vụ Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn năm 2020, cụ thể như sau:

TT Tên đề án/nhiệm vụ Đơn vị thực hiện Mục tiêu và nội dung chính Dự kiến kết quả đạt được Nội dung hỗ trợ Thời gian
Bắt đầu Kết thúc
1 Đề án (Thực hiện theo Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về hàng hóa và dịch vụ Việt Nam đến người tiêu dùng Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn Nhằm phát huy tinh thần yêu nước, ý thức tự lực tự cường để xây dựng thói quen tiêu dùng ưu tiên sử dụng các loại hàng hóa, sản phẩm hàng Việt Nam. Đăng các tin bài trên Báo, băng rôn, xe loa tuyên truyền trên địa bàn huyện Ba Bể và huyện Pác Nặm Giúp cho các doanh nghiệp phát triển và tăng cường lưu thông hàng Việt trên thị trường miền núi, vùng cao; tuyên truyền đến người tiêu dùng thấy được chất lượng, lợi ích của việc sử dụng hàng Việt Nam Khoản 6, Điều 11 Tháng 4/2020 Tháng 5/2020
2 Nhiệm vụ (Thực hiện theo Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
Tổ chức tham gia hội chợ triển lãm trong nước Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn Tổ chức đưa các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất trong tỉnh tham gia hội chợ trong nước nhằm quảng bá sản phẩm, hàng hóa được sản xuất, chế biến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến với thị trường tiêu dùng trong nước Đưa được nhiều sản phẩm, hàng hóa có thế mạnh của tỉnh tham gia trưng bày, quảng bá, giới thiệu tại các hội chợ khu vực phía Bắc Mục II.2 Quý I/2020 Quý IV/2020
3 Nhiệm vụ (Thực hiện theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
3.1 Chương trình quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP” tại Bắc Kạn (lồng ghép với hoạt động văn hoá, kỷ niệm các ngày lễ lớn như 120 năm thành lập tỉnh Bắc Kạn và 45 năm giải phóng miền Nam) Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn, lồng ghép với các hoạt động văn hoá, du lịch, kỷ niệm các ngày lễ lớn. Tạo cơ hội cho các đơn vị sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn gặp gỡ, giao lưu, quảng bá, giới thiệu sản phẩm Thực hiện tốt công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP.

 

Khoản 3, Điều 6 Quý II/2020 (dự kiến tháng 4) QuýII/2020 (dự kiến cuối tháng 4, đầu tháng 5)
3.2  

Tổ chức sự kiện “Tuần lễ sản phẩm nông sản Bắc Kạn

tại Hà Nội năm 2020”

 

Trung tâm  Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm sản xuất, chế biến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến với thị trường thủ đô Hà Nội, đặc biệt là các sản phẩm OCOP; Tạo cơ hội cho các đơn vị, doanh nghiệp đầu mối, kinh doanh nông sản Bắc Kạn gặp gỡ, giao lưu, kết nối tìm kiếm đối tác, ký kết giao thương, tiêu thụ sản phẩm Thực hiện tốt công tác truyền thông để người tiêu dùng thủ đô Hà Nội nhận biết, lựa chọn tiêu dùng các sản phẩm nông sản Bắc Kạn;Tạo lập mạng lưới các điểm bán hàng đặc sản thế mạnh của tỉnh Bắc Kạn tại thành phố Hà Nội để phục vụ cho nhu cầu người dân thủ đô Khoản 3, Điều 6 Quý IV/2020 Quý IV/2020
3.3 Hỗ trợ chi phí xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho điểm trưng bày, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm Trung tâm  Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương Nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tạo một kênh phân phối và là điểm đến có uy tín, đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng và là cầu nối giữa người nông dân, doanh nghiệp, Hợp tác xã sản xuất trong tỉnh với các nhà phân phối, đại lý bao tiêu bán sản phẩm ra thị trường trong và ngoài nước Dự kiến hỗ trợ xây dựng 01 điểm trưng bày, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm tại huyện Ba Bể Khoản 2, Điều 6 Năm 2020 Năm 2020
4 Nhiệm vụ (thực hiện theo Kế hoạch số 326/KH-UBND ngày 07/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
4.1 Tổ chức khoá đào tạo, tập huấn về sản xuất, kinh doanh sản phẩm miến dong Sở Công Thương Nhằm nâng cao nhận thức cho tổ chức, cá nhân về quản lý và phát triển thương hiệu sản phẩm miến dong Bắc Kạn Dự kiến tổ chức 02 khoá đào tạo, tập huấn. Mỗi khoá 70 người tham gia Mục III.1 Năm 2020 Năm 2020
4.2 Xây dựng ấn phẩm, pano quảng cáo tuyên truyền quảng bá về sản phẩm nông sản Bắc Kạn Trung tâm  Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương Nhằm phát triển hình ảnh thương hiệu sản phẩm nông sản Bắc Kạn nói chung và sản phẩm miến dong Bắc Kạn nói riêng – Thiết kế, in các ấn phẩm quảng bá nông sản Bắc Kạn (catalogue….)- Xây dựng 02 pano ngoài trời tại huyện Ba Bể và Na Rì quảng bá sản phẩm miến dong Bắc Kạn Mục III.2 Năm 2020 Năm 2020

 

Trong đó, giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các đề án, nhiệm vụ được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này đảm bảo đúng quy định. Giao Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí và tổng hợp chung trong dự toán ngân sách của tỉnh hàng năm, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Phương Thảo (Sở Công Thương)

 

 


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005008
Views Today : 76
Views This Month : 1029
Views This Year : 43438
Total views : 57864
Language
Skip to content