Phê duyệt điều chỉnh danh mục và lộ trình các xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020

Ngày 11 tháng 10 năm 2018, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1703/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục và lộ trình các xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020,

Quyết định này đã điều chỉnh danh mục và lộ trình các xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 – 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, như sau:

– Năm 2018 (08 xã): Xã Bình Văn, xã Tân Tiến, xã Vân Tùng, xã Hảo Nghĩa, xã Bộc Bố, xã Giáo Hiệu, xã Đông Viên, xã Hà Hiệu;

– Năm 2019 (04 xã): Xã Yên Đĩnh, xã Yên Thượng, xã Phương Linh, xã Địa Linh;

– Năm 2020 (05 xã): Xã Nông Thịnh, xã Khang Ninh, xã Đức Vân, xã Bằng Vân, xã Dương Quang.

Quyết định đã giao UBND các huyện, thành phố, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới các huyện, thành phố chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới nêu trên tập trung thực hiện để đạt chuẩn nông thôn theo đúng lộ trình và có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                                          Nông Thị Thảo – Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004738
Views Today : 7
Views This Month : 90
Views This Year : 13255
Total views : 27681
Language
Skip to content