Phổ biến quán triệt văn bản quy phạm pháp luật mới

Ngày 07/5/2018 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 02/7/2018 và áp dụng cho năm tài chính 2018; Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo tại công văn số 4578/UBND-THVX ngày 22/8/2018 trong đó  có nội dung “Yêu cầu các cơ quan,đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước chủ động nghiên cứu nội dung quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính, phổ biến quán triệt việc thực hiện đến các đơn vị trực thuộc”.

Với nội dung chỉ đạo phổ biến quán triệt việc thực hiện Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, Sở Công Thương đã triển khai đến các phòng, đơn vị trực thuộc chủ động nghiên cứu nội dung (Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 được đăng tải trên địa chỉ trang web của Bộ Tài chính www.mof.gov.vn)  để áp dụng thực hiện.

                                                  Đàm Vĩnh Hoàng (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004733
Views Today : 69
Views This Month : 4207
Views This Year : 12891
Total views : 27317
Language
Skip to content