Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh năm 2018 và những năm tiếp theo lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 20/8/2018, Sở Công Thương Bắc Kạnh đã ban hành Kế hoạch số 39/KH-SCT về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh năm 2018 và những năm tiếp theo với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể như sau:

  1. Mục tiêu

Cụ thể hóa từng nội dung để tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và người lao động trong toàn đơn vị, chung tay tạo lập môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thân thiện, thông thoáng và minh bạch đáp ứng những yêu cầu phát triển trong thời gian tới góp phần cải thiện chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh của tỉnh Bắc Kạn năm 2018 và những năm tiếp theo; Đưa ra và tổ chức thực hiện các nhóm giải pháp hiệu quả nhằm tạo hành lang pháp lý, điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân được tiếp cận với nền hành chính công một cách thuận lợi, thông thoáng, minh bạch thuộc lĩnh vực Công Thương quản lý.

  1. Chỉ tiêu cụ thể:

Thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì và phân đấu dưới 32 ngày; Tích cực nâng cao chỉ số Tính minh bạch, chi phí không chính thức thông qua nâng cao hiệu quả và các biện pháp công khai minh bạch, đơn giản, dễ hiểu; niêm yết 100% các thủ tục hành chính tại trụ sở và trên Website/trang thông tin điện tử của sở; Đảm bảo tỷ lệ 100%  hồ sơ TTHC được giải quyết theo quy định; Phấn đấu 100% tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và 50% tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn của Sở Công Thương; 100% công chức, viên chức sử dụng phần mềm quản lý  hồ sơ công việc để xử lý, điều hành công việc.

Kế hoạch còn đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp và phân công đến từng phòng ban, đơn vị thực hiện.

Hoàng Yến (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004995
Views Today : 153
Views This Month : 3294
Views This Year : 42136
Total views : 56562
Language
Skip to content