Tuyên truyền công tác phòng chống thiên tai

Để chủ động phòng, tránh, ứng phó và hạn chế mức thấp nhất những thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai gây ra. Thực hiện chỉ đạo tại Văn bản số 28/ LĐLĐ-CTCS ngày 07/8/2018 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn về triển triển khai Văn bản số 1192/TLĐ ngày 15/6/2018 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về việc tuyên truyền công tác phòng chống thiên tai. Công đoàn cơ sở Sở Công Thương đã triển khai tuyên truyền đến đoàn viên công đoàn, người lao động với những nội dung tuyên truyền chủ yếu như sau:

– Tuyên truyền cho Đoàn viên, người lao động nghiệm túc chấp hành, tuân thủ pháp luật và sự chỉ đạo của chính quyền trong phòng, chống thiên tai; phối hợp tốt với các cơ quan chức năng tham gia phòng, chống thiên tai; duy trì nhiều hình thức thông tin liên lạc, không để xảy ra mất liên lạc trong thiên tai.

– Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống thiên tai nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của thiên tai, nhận diện một cách đầy đủ các loại hình thiên tai và những diễn biến của nó để chủ động phòng tránh một cách có hiệu quả.

– Tuyên truyền tìm hiểu kỹ năng ứng phó trước các tình huống của thiên tai khi có thiên tai xảy ra; phát huy tinh thần tương thân tương ái và những nghĩa cử cao đẹp trong cán bộ, đoàn viên, người lao động giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn khi có thiên tai.

– Hướng dẫn cặp nhặt các thông tin mới nhất về cảnh báo tình hình thiên tai, góp phần tăng cường sự phối hợp trong công tác chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với những diễn biến dị thường của thiên tai trên website: http://phongchongthientai.vn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên và tại website: http://kttvqg.gov.vn; http://www.nchmf.gov.vn của Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Hoàng Yến (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004727
Views Today : 1
Views This Month : 3437
Views This Year : 12121
Total views : 26547
Language
Skip to content