UBND tỉnh Bắc Kạn bãi bỏ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 10/02/2014 về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động tiêu thụ, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 10/02/2014, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động tiêu thụ, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn với mục tiêu quản lý đúng, đủ sản lượng khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp để tránh tình trạng thất thu thuế trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản. Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 10/02/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện chấp hành đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách theo quy định, việc hoạt động khai thác khoáng sản trái phép và vận chuyển khoáng sản không có giấy phép khai thác trên địa bàn tỉnh đã được hạn chế; các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản đã có ý thức chấp hành quy định quản lý hoạt động tiêu thụ, vận chuyển khoáng sản theo quy định tại Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 10/02/2014 của UBND tỉnh.

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 4 Điều 14 của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì UBND tỉnh không được quy định thủ tục hành chính như các quy định tại Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND. Vì vậy, việc bãi bỏ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND là cần thiết và phù hợp với quy định hiện hành.

Mặt khác, để quản lý chặt chẽ, hiệu quả nguồn thu ngân sách và chống thất thu ngân sách nhà nước từ hoạt động khai thác khoáng sản, kịp thời ngăn chặn các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Ngày 31/5/2017 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 746/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án ấn định thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, hằng năm UBND tỉnh phê duyệt phương án ấn định thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, để quản lý, giám sát khối lượng khoáng sản khai thác theo từng mỏ khoáng sản, UBND tỉnh đã phê duyệt thực hiện Đề án quản lý khối lượng khoáng sản kim loại vận chuyển tại các bàn cân điện tử, cửa mỏ thông qua hệ thống camera giám sát (Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh). Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 ban hành quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn với mục tiêu quản lý tốt hoạt động khai thác, chế biến và vận chuyển khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Do vậy, việc bãi bỏ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND sẽ không ảnh hưởng đến mục tiêu quản lý tốt hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Vì vậy, ngày 20/8/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 10/02/2014 về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động tiêu thụ, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 31/8/2018.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005166
Views Today : 110
Views This Month : 3773
Views This Year : 11681
Total views : 72221
Language
Skip to content