Thành lập Tổng cục Quản lý thị trường theo hướng tinh gọn hiệu quả

Ngày 10/8, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 34/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 12/10/2018

quan-ly-thi-truong.

Tổng cục Quản lý thị trường được tổ chức thành hệ thống ngành dọc từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm sự chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của Bộ trưởng Bộ Công Thương theo nguyên tắc tập trung thống nhất, không phát sinh tăng đầu mối, biên chế nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống các vi phạm về kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, chống gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bộ máy Tổng cục ở Trung ương được tổ chức tinh gọn trên cơ sở nâng cấp, kiện toàn từ Cục Quản lý thị trường thuộc Bộ Công Thương, gồm 6 đơn vị: Văn phòng Tổng cục, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tổng hợp – Kế hoạch – Tài chính, Vụ Chính sách – Pháp chế, Vụ Thanh tra – Kiểm tra và Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường.

Tại địa phương, thành lập Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh trực thuộc Tổng cục, có Đội Quản lý thị trường cấp huyện trực thuộc Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh thay cho mô hình Chi cục trực thuộc Sở Công Thương hiện nay.

Cũng theo Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg và Đề án thành lập Tổng cục Quản lý thị trường phê duyệt kèm theo, Thủ tướng giao Bộ Công Thương thực hiện sắp xếp các đơn vị trực thuộc Tổng cục ở địa phương theo lộ trình để bảo đảm ổn định tổ chức và hoạt động của Quản lý thị trường địa phương, không để khoảng trống trong quá trình thực hiện chuyển giao, giảm thiểu xáo trộn về tổ chức, nhân sự, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hoá, thực hiện tinh giản biên chế, bảo đảm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cụ thể, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện kế hoạch chuyển giao nguyên trạng cơ quan Quản lý thị trường ở địa phương, Chi cục được tổ chức thành Cục cấp tỉnh (63 Cục) và giữ nguyên mô hình Đội Quản lý thị trường cấp huyện để bảo đảm ổn định hoạt động của cơ quan Quản lý thị trường địa phương trong giai đoạn đầu thành lập Tổng cục. Việc chuyển giao sẽ thực hiện xong trước ngày 12/10/2018, Quyết định nêu rõ.

Theo yêu cầu, từ năm 2019, Bộ Công Thương xây dựng Đề án thành lập 19 Cục Quản lý thị trường liên tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước tháng 12/2019. Bên cạnh đó 681 Đội Quản lý thị trường cấp huyện thuộc Cục cấp tỉnh cũng sẽ được sắp xếp, tổ chức lại theo hướng sáp nhập thành các đội liên huyện, bảo đảm mục tiêu giảm 305 Đội (giảm 45%) đến năm 2020.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, mục đích cơ cấu, tổ chức lại bộ máy quản lý thị trường nhằm tăng cường chức năng phối hợp, làm tốt hơn, hiệu quả công tác chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái.

Ông Hải cũng khẳng định, việc lập Tổng cục không phải “nâng cơ học” từ Cục quản lý thị trường hay từ chi cục lên cục mà việc hoàn thiện bộ máy đòi hỏi cán bộ, thành viên của lực lượng quản lý thị trường phải nỗ lực làm tốt nhất công việc của mình./.

                                                        Mai Hùng (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004730
Views Today : 67
Views This Month : 3801
Views This Year : 12485
Total views : 26911
Language
Skip to content