Quy định biểu mẫu của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi cơ quan tài chính và Ủy ban nhân dân cấp trên áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 19 tháng 4 năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã thông qua Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND Quy định biểu mẫu của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi cơ quan tài chính và Ủy ban nhân dân cấp trên áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, quy định các biểu mẫu sau:

  1. Kế hoạch tài chính 05 năm địa phương: Các cơ quan, đơn vị, địa phương lập các biểu mẫu từ Biểu 1.1 đến Biểu 1.4, Danh mục kèm theo Nghị quyết.
  2. Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương: Các cơ quan, đơn vị, địa phương lập các biểu mẫu từ Biểu 2.1 đến Biểu 2.6, Danh mục kèm theo Nghị quyết.
  3. Kế hoạch tài chính – ngân sách 03 năm: Các cơ quan, đơn vị, địa phương lập các biểu mẫu từ Biểu 3.1 đến Biểu 3.21, Danh mục kèm theo Nghị quyết.
  4. Dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách địa phương: Các cơ quan, đơn vị, địa phương lập các biểu mẫu từ Biểu 4.1 đến Biểu 4.76, Danh mục kèm theo Nghị quyết.
  5. Quyết toán ngân sách địa phương: Các cơ quan, đơn vị, địa phương lập các biểu mẫu từ Biểu 5.1 đến Biểu 5.44, Danh mục kèm theo Nghị quyết.

Chi tiết Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND xem tại đâyBiểu mẫu từ trang 01-110; Biểu mẫu từ trang 111-219

Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005163
Views Today : 8
Views This Month : 3274
Views This Year : 11182
Total views : 71722
Language
Skip to content