Quy trình phối hợp thực hiện “một cửa liên thông” giữa cơ quan nhà nước và ngành điện trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 27 tháng 6 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ký ban hành Quyết định số 1061/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình một cửa liên thông giữa Cơ quan nhà nước và Điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Theo Quyết định, quy trình thống nhất việc tổ chức, phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và Công ty Điện lực Bắc Kạn (Công ty Điện lực) trong việc thực hiện các thủ tục đầu tư cấp điện cho tổ chức, cá nhân sử dụng điện (Khách hàng) qua công trình điện chuyên dùng trên địa bàn tỉnh theo hướng một cửa liên thông gồm các thủ tục: thỏa thuận đấu nối; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực không theo chu kỳ; chấp thuận xây dựng công trình và cấp phép thi công; xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường; nghiệm thu đóng điện, ký kết hợp đồng mua bán điện.

    Cơ chế “một cửa liên thông” trong quá trình tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp theo nguyên tắc sau:

    – Công ty Điện lực là đơn vị đầu mối trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân với ngành điện và cơ quan nhà nước, bao gồm: Thủ tục thỏa thuận đấu nối; thủ tục chấp thuận xây dựng công trình và cấp phép thi công; thủ tục điều chỉnh, bổ sung quy hoạch (đối với công suất trên 2.000kVA); thủ tục xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường; nghiệm thu đóng điện, ký kết hợp đồng mua bán điện;

    – Công ty Điện lực làm đầu mối tổ chức giao dịch với khách hàng theo “cơ chế một cửa” từ khi tiếp nhận yêu cầu mua điện của khách hàng đến khi ký hợp đồng mua bán điện và cấp điện cho khách hàng, hướng dẫn khách hàng thực hiện các thủ tục đầu tư và xây dựng công trình cấp điện; chủ động luân chuyển hồ sơ của khách hàng đến cơ quan nhà nước, tiếp nhận hồ sơ xử lý từ cơ quan nhà nước để chuyển trả cho khách hàng, thông báo kết quả xử lý và phối hợp với khách hàng trong quá trình khảo sát, nghiệm thu tại hiện trường theo yêu cầu của cơ quan nhà nước.

    – Các công việc liên quan đến trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước về hướng dẫn thủ tục, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Công ty Điện lực hoặc Điện lực các huyện, thành phố. Các cơ quan nhà nước chuyển kết quả xử lý, các vướng mắc (nếu có) về bộ phận một cửa của Công ty Điện lực hoặc Điện lực các huyện, thành phố để trả lời cho khách hàng….;

    – Toàn bộ thủ tục và quy trình thực hiện cấp điện qua lưới trung áp được công khai trên trang thông tin điện tử Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Công ty Điện lực và Trung tâm chăm sóc khách hàng Tổng Công ty Điện lực miền Bắc để các cá nhân, tổ chức đề nghị cấp điện qua lưới trung áp thuận tiện trong giao dịch, theo dõi và được lưu trữ tại bộ phận một cửa của Công ty Điện lực để phục vụ kiểm tra, giám sát.

          Chi tiết Quyết định số 1061/QĐ-UBND xem tại đây./.

Ma Kiên Thảo (Sở Công Thương)


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005101
Views Today : 9
Views This Month : 127
Views This Year : 5030
Total views : 65570
Language
Skip to content