Quyết định số 53/QĐ- BCT về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương

Ngày 08/01/2018 Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 53/QĐ- BCT về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghi quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách năm 2018.

Quyết định số 53/QĐ-BCT đính kèm tại đây.


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004730
Views Today : 41
Views This Month : 3775
Views This Year : 12459
Total views : 26885
Language
Skip to content