Sở Công Thương Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 16/01/2019, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn; Đồng chí Chu Văn Thống – Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị; lãnh đạo phòng Kinh tế, phòng Kinh tế – Hạ tầng các huyện, thành phố; lãnh đạo và đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Về phía Sở Công Thương có đồng chí Trần Văn Cường – Phó Giám đốc điều hành Sở và các đồng chí trong ban lãnh đạo sở, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc sở và toàn thể công chức, viên chức và người lao động Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại.

Đồng chí Trần Văn Cường - Phó Giám đốc điều hành Sở phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Đồng chí Trần Văn Cường – Phó Giám đốc điều hành Sở phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Sở, đồng chí Đinh Lâm Sáng – Phó Giám đốc Sở đã trình bày bản báo cáo kết quả công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Kạn; sự phối hợp đồng bộ của các sở, ngành và UBND các địa phương; sự vào cuộc của các doanh nghiệp và sự quyết tâm của toàn thể công chức, viên chức và người lao động ngành công thương. Trong năm 2018, Sở Công Thương Bắc Kạn đã tích cực tham mưu triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao vai trò quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao, kết quả đạt được cụ thể như sau:

  1. Về Công nghiệp

* Giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá so sánh năm 2010) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018 ước đạt 1.165 tỷ đồng, tăng 14,82% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 121,91% kế hoạch năm 2018.

* Chỉ số sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp so với cùng kỳ năm trước tăng 4,96%. Trong đó: Ngành khai khoáng tăng 2,80%; Ngành chế biến, chế tạo tăng 3,17%; Ngành sản xuất phân phối điện và khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 14,67% và nhóm ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,81%.

* Về công tác An toàn – Năng lượng: Tính hếtnăm 2018, tỷ lệ số hộ sử dụng điện lưới quốc gia trên địa bàn tỉnh đạt 97,28%.

* Về Công tác khuyến công: Năm 2018, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương được giao thực hiện 14 đề án khuyến công với tổng kinh phí là 1,129 tỷ đồng. Đến nay, đã triển khai thực hiện hoàn thành 100% các đề án được giao.

  1. Về Thương mại:

* Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng:Năm 2018 ước đạt 5.666,471 tỷ đồng, tăng 13,43% so với thực hiện năm 2017 và tăng 16,59% so với kế hoạch năm 2018.

* Chỉ số giá tiêu dùng: Bình quân cùng kỳ tăng 2,58%.

* Hoạt động xúc tiến thương mại:Năm 2018, thực hiện hoàn thành 04 đề án, nhiệm vụ Xúc tiến thương mại với tổng kinh phí thực hiện là 604,97 triệu đồng.

*Công tác Quản lý thị trường: Tổng số vụ kiểm tra: 1.962 vụ (tăng so với cùng kỳ năm 2017 là 490 vụ, bằng 33%);số vụ vi phạm: 352 vụ với 369 hành vi vi phạm (giảm so với cùng kỳ năm 2017 là 39 vụ, bằng 10%);tổng số tiền thu nộp NSNN: 1,776 tỷđồng (tăng so với cùng kỳ năm 2018 là 291 triệu đồng, bằng 20%). Trong đó: Tiền phạt VPHC là 869,2 triệu đồng (giảm 276triệu đồng so với năm 2017, bằng 24%). Tiền bán hàng tịch thu: 906 triệu đồng (tăng 573 triệu đồng so với năm 2017, bằng 172%);trị giá hàng tiêu huỷ: 89 triệu đồng (giảm 570 triệu đồng so với năm 2017;Trị giá hàng tịch thu chưa bán: 8 triệu đồng (giảm 524 triệu đồng so với năm 2017).

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đinh Quang Tuyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cũng đã ghi nhận sự cố gắng và các kết quả đã đạt được của ngành công thương trong năm 2018. Do tỉnh Bắc Kạn là một tỉnh nghèo, còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế nên trong năm 2019, và những năm tiếp theo đòi hỏi tất cả các sở, ngành, đơn vị, địa phương cũng như ngành công thương cần nỗ lực hơn nữa, cần tạo được sự đột phá hơn nữa thì mới có thể đưa nền kinh tế – xã hội của tỉnh đạt khá trong khu vực.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đinh Quang Tuyên phát biểu tại Hội nghị

Trong thời gian tới, để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2019 đã được UBND tỉnh Bắc Kạn giao, Sở Công Thương xác định sẽ tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra ngay từ đầu năm 2019, đồng thời phát huy những thuận lợi, những kết quả tích cực đã đạt được trong những năm vừa qua để tạo bước phát triển mới.

Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Trần Văn Cường – Phó Giám đốc điều hành Sở Công Thương đã tặng danh hiệu và bằng chứng nhận “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 07 cá nhân đã có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018; tặng Giấy khen cho 12 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 và 6 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến năm 2018.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004729
Views Today : 28
Views This Month : 3607
Views This Year : 12291
Total views : 26717
Language
Skip to content