Sở Công Thương Bắc Kạn triển khai thực hiện Nghị định số 87/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 15/6/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí. Nghị định này áp dụng đối với thương nhân theo quy định của Luật Thương mại và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh khí có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2018 (thay thế Nghị định 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí). Theo đó, các thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện có thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục hoạt động đến hết thời hạn của Giấy chứng nhận đã cấp trước đó. Sở Công Thương có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: Thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG; trạm nạp LPG vào chai; trạm nạp LPG vào xe bồn; trạm nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Giấy chứng nhận đủ điều kiện có thời hạn hiệu lực là 10 năm kể từ ngày cấp mới.

Do đó, đề nghị các thương nhân kinh doanh khí trên địa bàn tỉnh thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP của Chính Phủ.

Nội dung chi tiết Nghị định số 87/2018/NĐ-CP đề nghị các đơn vị xem tại đây.

Kim Oanh– Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004734
Views Today : 79
Views This Month : 4342
Views This Year : 13026
Total views : 27452
Language
Skip to content