Kết quả hoạt động công nghiệp – thương mại 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngay từ đầu năm 2018, được sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và sự phối hợp triển khai của các ngành, các cấp và các địa phương trong tỉnh đã triển khai, chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm tiếp tục ổn định, duy trì và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, đo đó nền kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, đời sống dân cư được cải thiện, xã hội ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày một nâng cao. Về lĩnh vực công nghiệp và thương mại của tỉnh cũng đã đạt được những kết quả đáng khả quan, tình hình thị trường diễn ra sôi động. Lượng hàng hoá phục vụ nhân dân dồi dào, phong phú; đa dạng đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân, giá cả hàng hóa tương đối ổn định, không có biến động tăng giá đột biến trong các dịp lễ, tết so với ngày thường. Giá cả một số thực phẩm đã tăng giá trở lại (giá thịt lợn hơi) góp phần tháo gỡ khó khăn cho người sản xuất, kinh doanh.

 Về Công nghiệp:

Giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá so sánh 2010) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 497.576. triệu đồng, tăng 5,89% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 52,10% so với kế hoạch năm 2018.

Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành cộng dồn 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm trước tăng 3,52%.

Về Thương mại:

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 2.381,873 tỷ đồng, tăng 10,84% so với cùng kỳ năm 2017; đạt 49,01% kế hoạch năm 2018.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2018, tăng 0,22% so với tháng trước; tăng 3,90% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân cùng kỳ tăng 2,04%.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004733
Views Today : 77
Views This Month : 4215
Views This Year : 12899
Total views : 27325
Language
Skip to content