Sở Công Thương Bắc Kạn triển khai thực hiện Phong trào Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế giai đoạn 2018 – 2020

Hưởng ứng phong trào thi đua do Ban Thường vụ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, với mục đích, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các phòng, đơn vị và toàn thể công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng phong trào thi đua do Ban Thường vụ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; Khơi dậy sức sáng tạo của công chức, viên chức và người lao động Ngành Công Thương nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần phát triển đạt mục tiêu chung của ngành và mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bắc Kạn; Kịp thời ghi nhận, vinh danh các tập thể, cá nhân tích cực tham gia phong trào thi đua, có sáng tạo, đổi mới trong công tác, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tạo ra sản phẩm mới.

Ngày 30/7/2018, Sở Công Thương Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-SCT triển khai thực hiện Phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” giai đoạn 2018 – 2020, với 5 nội dung chính sau:

–  Chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương lao động; rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, tác phong công sở; nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ cá nhân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính góp phần cải thiện chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI);

– Quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao hàng năm;

– Kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện cơ chế, chính sách về công nghiệp, thương mại dịch vụ và thực hiện nghiêm chỉnh, đúng thời hạn  ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao;

– Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải cách hành chính thuộc lĩnh vực công thương quản lý; phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc tại các khâu trong nội bộ Sở;

– Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, công tác phòng chống tham nhũng không để tồn đọng, kéo dài; tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của đơn vị…

Về hình thức khen thưởng: Khen thưởng hàng năm, Hội đồng thi đua khen thưởng của Sở đánh giá thành tích trong triển khai tổ chức phong trào thi đua này để đưa vào thành tích chung của tập thể, cá nhân phục vụ công tác xem xét khen thưởng, theo hình thức khen thưởng thường xuyên; Khen thưởng tại dịp sơ kết, tổng kết phong trào thi đua: Đến kỳ sơ kết, tổng kết phong trào, trên cơ sở đề xuất của các đơn vị… và kết quả đánh giá sáng kiến, sáng chế, ý tưởng mới của đơn vị, Hội đồng thi đua khen thưởng Sở họp xem xét công nhận và trình cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Việc triển khai phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” đã tạo động lực mạnh mẽ đối với tập thể, cá nhân ngành công thương, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)

 

 
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 26
Views This Month : 1821
Views This Year : 9729
Total views : 70269
Language
Skip to content