Sở Công Thương ban hành Kế hoạch Huấn luyện kỹ thuật an toàn trong lĩnh vực kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2018

Nhằm hướng dẫn và phổ biến các văn bản qui phạm pháp luật về kinh doanh LPG và kiến thức về kỹ thuật an toàn trong quá trình vận chuyển, lắp đặt chai chứa LPG nhằm giúp người điều khiển phương tiện vận chuyển, người áp tải, thủ kho, nhân viên cửa hàng LPG; nhằm từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát, khai thác, vận dụng kiến thức về LPG trong công việc, áp dụng vào thực tiễn công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và trang bị cho các thương nhân kinh doanh LPG kỹ thuật an toàn trong quá trình vận chuyển, lắp đặt chai chứa LPG, có khả năng hướng dẫn các hộ gia đình sử dụng LPG đảm bảo an toàn theo đúng qui định. Sở Công Thương xây dựng kế hoạch  Huấn luyện kỹ thuật an toàn trong lĩnh vực kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, cụ thể như sau:

          Trên cơ sở nhu cầu đăng ký tham gia lớp huấn luyện của các thương nhân kinh doanh LPG, Sở Công Thương dự kiến tổ chức các lớp huấn luyện như sau:

– Lớp 1: 02 ngày, tổ chức trong tháng 01 năm 2018.

– Lớp 2: 02 ngày, dự kiến tổ chức trong Quý II/2018.

– Lớp 3: 02 ngày, dự kiến tổ chức trong Quý III//2018.

– Lớp 4: 02 ngày, dự kiến tổ chức trong Quý IV//2018.

* Địa điểm: Tại Hội trường tầng1, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn, số 34, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Mọi thông tin cần trao đổi liên hệ về: Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương; điện thoại: 02093 872 104, di động ( bà Oanh): 0968 651 555.

          Sở Công Thương thông báo để các thương nhân biết đăng ký.

Bài: Kim Oanh (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005163
Views Today : 6
Views This Month : 3272
Views This Year : 11180
Total views : 71720
Language
Skip to content