Sở Công Thương làm việc tại xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn thăm nắm tình hình thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM

Thực hiện Công văn số 2656-CV/TU ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc phân công giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019 – 2020. Trong đó, giao Sở Công Thương Bắc Kạn giúp đỡ xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019 – 2020. Để triển khai thực hiện việc giúp đỡ xã Trung Hòa trong xây dựng nông thôn mới đảm bảo thiết thực, hiệu quả, ngày 13 tháng 6 năm 2019, Sở Công Thương do đồng chí Trần Văn Cường – Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã tổ chức làm việc với lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã để thăm nắm tình hình xây dựng nông thôn mới.

26c1e7640723e37dba32

Tại buổi làm việc, Sở Công Thương đã cùng trao đổi, thăm nắm về đặc điểm tình hình chung của xã Trung Hòa cũng như kết quả triển khai công tác xây dựng nông thôn mới trong những năm vừa qua, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới và dự kiến các tiêu chí dự kiến phấn đấu hoàn thành trong năm 2019 của xã. Đồng thời, cũng tại buổi làm việc, UBND xã Trung Hòa cũng đã nêu những thuận lợi, khó khăn và đề xuất, kiến nghị đối với tỉnh, huyện Ngân Sơn và Sở Công Thương trong xây dựng nông thôn mới.

Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ phối hợp với Xã Trung Hòa xây dựng kế hoạch trong xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện của Xã trên cơ sở nguồn lực của nhà nước cũng như phù hợp với điều kiện của Sở Công Thương bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, đặc biệt đối với các tiêu chí do Sở Công Thương chủ trì hướng dẫn thực hiện gồm tiêu chí số 4 về điện nông thôn và tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn để góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân và tăng số lượng các tiêu chí đạt trong tổng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới của xã.Đồng thời, kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ từ các tổ chức, doanh nghiệp trong việc giúp đỡ xã Trung Hòa xây dựng nông thôn mới.

Triệu Thanh Hoa (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 26
Views This Month : 1821
Views This Year : 9729
Total views : 70269
Language
Skip to content