Sửa đổi, bổ sung Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc

Ngày 14 tháng 9 năm 2018 Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 26/2018/TT-BCT ngày 14/9/2018vềsửa đổi, bổ sung Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc.

Theo đó, bãi bỏ Phụ lục IV – Hướng dẫn thực hiện Điều 6 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT và thay thế bằng Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 10 năm 2018.

Chi tiết xem tại đây

 Hoàng Yến (Sở Công Thương)


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005088
Views Today : 32
Views This Month : 1569
Views This Year : 4058
Total views : 64598
Language
Skip to content