UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1752/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Hướng dẫn kèm theo Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 09/11/2017

Thực hiện kiến nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 61/BC-HĐND ngày 12/7/2018 về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017-2020 theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của HĐND tỉnh, ngày 19/20/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1752/QĐ-UBND về việc  điều chỉnh, bổ sung nội dung Hướng dẫn kèm theo Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

   Theo đó, điều chỉnh nội dung tại bước 3, mục 2.2 của Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 1893/QĐ-UBND về hướng dẫn thực hiện xây dựng mô hình HTX kiểu mới sản xuất gắn với chuỗi giá trị và bổ sung nội dung tại mục 3 của Hướng dẫn về các đối tượng được hưởng hỗ trợ quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 5, Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND (cụ thể hoá đối tượng đủ điều kiện được hưởng chính sách của Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của HĐND tỉnh Bắc Kạn, gồm: Hợp tác xã tổng hợp thuộc lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp; Hợp tác xã chăn nuôi; Tổ hợp tác chăn nuôi).

Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này thực hiện theo Hướng dẫn kèm Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 và Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

          Nội dung chi tiết Quyết định số 1752/QĐ-UBND tại đây.

                                                                   Phạm Thị Dịu (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 25
Views This Month : 1820
Views This Year : 9728
Total views : 70268
Language
Skip to content